Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační.. ..klíčová slova: práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. postupů, které jsou součástí profesních dovedností nelékařských a lékařských oborů. Součástí textu j..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. V české verzi je..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. ke zlepšení jejich pedagogických znalostí a dovedností v oblastech matematické a výpočetní biologie a ek..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. činností, které nevyžadují speciální znalosti a dovednosti, ale vyžadují zachování standardního postupu jina..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky pře..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti pomocí efektivního využívání systému Maple při vý..

Environmentální informační systémy
.. učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti v biologii a ekologii s využitím veřejně pří..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. tak přispěje k získání znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky z..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní p..