Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Obecná a speciální psychiatrie

Obecná a speciální psychiatrie
Psychiatrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám.

Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potřebné ke zvládnutí základních znalostí a budou pravidelně inovovány. Texty nenahrazují předepsané učebnice, ale slouží k rychlé orientaci v základních tématech psychiatrie. Předpokládáme jejich využití k přípravě na výuku psychiatrie a také by měly sloužit k opakování probrané látky.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Psychiatrická propedeutika
.. skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o z.. ..klíčová slova: psychiatrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..Psychiatrie postrádá objektivní diagnostické metody, které by..

Labyrinty v psychiatrii
.. zábavnou formou vyzkoušet své znalosti z oboru psychiatrie..

Analýza dat pro Neurovědy
.. Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro stu..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může na..

Jak na elektronické pedagogické publikace