Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 4

 

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a int.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funk.. ..klíčová slova: á péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biol.. .. Natália Beharková, Dana Soldánová Odkazy: Odkaz D..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elek.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, komp.. ..klíčová slova: á dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a sob.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terap.. .. Natália Beharková, Dana Soldánová Odkazy: Odkaz D..

E-learningový kurz geriatrie
.. poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího v.. .. medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz.. ..klíčová slova: atologie, oligosymptomatologie,.. ..klíčová slova: oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, .. .. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Pavel Weber, Katarína Bi..

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy
.. možnosti využití e-learningových kurzů spatřujeme obrovský potenciál, kt.. .. kurzu: Výuka ošetřovatelství a ošetřovatelských technik a post.. ..klíčová slova: arning, ošetřovatelství, zdravotní péč.. .. Andrea Pokorná, Ph.D., Mgr. Nina Hrtoňová, Mgr. Ma..