Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 14

Jít na stránku: 1 2

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je urč.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub,..

Základy intenzivní medicíny
..klíčová slova: medicína, koma, infekce, smrt.. .. | 21.3.2006 1.43 MB registrovaný uživatel Smrt mozku a dárcovský program | 21.3.2006 205.5 KB r.. .. 21.3.2006 1.43 MB registrovaný uživatel Smrt mozku a dárcovský program | 21.3.2006 205.5 KB r..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,.. ..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,..

Fissura kalvy
.. možný korelát vlevo (AP snímek C páteře). CT mozku nativně Prokrvácená kontuze frontálně až tempo.. .. nis | 21.11.2018 35.88 KB kdokoli – CT mozku - Axial | 21.11.2018 2.43 MB kdokoli – ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi.. .. Těžké poranění mozku – akutní subdurální hema..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly moz..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. traumatu. Postihuje především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (na.. .. traumatu. Postihuje především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (na..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bole..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s..