Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Zubní lékařství | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

Obecná a speciální psychiatrie

Obecná a speciální psychiatrie
Psychiatrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám.

Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potřebné ke zvládnutí základních znalostí a budou pravidelně inovovány. Texty nenahrazují předepsané učebnice, ale slouží k rychlé orientaci v základních tématech psychiatrie. Předpokládáme jejich využití k přípravě na výuku psychiatrie a také by měly sloužit k opakování probrané látky.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011 | Creative Commons License

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Skripta jsou určena pregraduálním studentům oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k výukovému materiálu „Úvod do preskripce léčivých přípravků“.

Učební text se zabývá předepisováním léčivých individuálně připravovaných léčivých přípravků v rámci vybraných lékových skupin, které jsou rozčleněny do 8 hlavních kapitol. Autorský kolektiv aktualizoval starší vydání skript „Praktická cvičení z farmakologie. Na modelových příkladech provází studenty problematikou preskripce dle aktuálně platného vydání Českého lékopisu vč. doplňků a aktuálních právních norem a prováděcích vyhlášek. Modelové příklady preskripce byly konzultovány s řadou klinických pracovišť, vč. nemocničních lékáren, v nichž se soustřeďuje velká část předpisů pro individuálně připravované léčivé přípravky z nejrůznějších lékařských oborů.

 
autor: Jan Juřica, Barbora Říhová, Jana Nováková, Miroslav Turjap, Ondřej Zendulka, Jana Pistovčáková, Eva McCaskey Hadašová, Alexandra Šulcová | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 12.8.2013 | poslední úpravy: 9.1.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 21

Jít na stránku: 1 2 3

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za d..

Kapitoly z ortopedie
.. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Lo.. .. indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolest..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. koagulace. Typickým představitelem tohoto nástroje jsou okénkové bipolární kleště, které na jednot.. .. Totální laparoskopická hysterektomie s užitím PK nástroje | 27.10.2017 kdokoli – Totální l..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. často stereotypních činností, které nevyžadují speciální znalosti a dovednosti, ale vyžadují zachování sta.. .. centralizace, integrace a konsolidace, jakožto nástroje zvyšování efektivity a produktivity. Tyto pr..

Postup při provádění sternální punkce
.. zhruba druhého mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální pu.. .. mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální p..

Genetika v zubním lékařství
.. pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuko..

Perioperační ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
.. aparát | 3.9.2015 kdokoli – Operační nástroje pro malé gynekologické z..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alter..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé b..

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
.. Elektronická výuka oboru stomatologie - protetické technologie a materiály, gnatologie .. .. e-technik Martin Komenda ukázal e-learningové nástroje využitelné v rámci LMS IS MU a nabídnul svou kap.. .. DrSc.: Elektronická výuka oboru stomatologie - protetické technologie a materiály, ..