Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | sekce: Pedagogická díla | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.4.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 35

Jít na stránku: 1 2 3 4

Jak napsat bakalářskou práci
.. svou bakalářskou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Poskytuje metodický návod pro je.. .. metodický návod pro jednotlivé etapy tvorby práce. Zabývá se výběrem a formulací problému, cílů a p.. ..klíčová slova: práce, problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, ci.. .. citlivé [?] Licence Jak napsat bakalářskou práce - studijní opora | 23.6.2008 305.19 KB uživatel v..

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy
.. na Lékařské fakultě Masarykovy university. Jeho struktura je velice pečlivě dělena do jednotlivých modulů, .. .. prezentace v kontaktní výuce) na závěr (závěrečné slovo tutora k modulu) diskuse k modulu.. .. aktivity zadané učitelem – samostatná práce, řešení dílčích šetření v rámci ošetřovatelské pé..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. lékařství, kteří si zapisují předmět samostatná práce („Sexuální dysfunkce u mužů léčených antips..

Základy neurověd v zubním lékařství
..klíčová slova: systém, struktura,..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. práce je koncipována jako přehledný výukový text o tech..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. by zohledňoval místní zvláštnosti češtiny a práce s textem v češtině a zlepšoval obecně publikační .. .. typy článků (např. původní článek, přehledová práce, dopis editorovi, apod.). Byl vytvořen podrobný n..

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (všeobecné lékařství)
.. sítě MEFANET – Imunoglobuliny – struktura a funkce | 3.9.2013 1.62 MB uživatel vzdělávací s..

Perioperační ošetřovatelská péče v anesteziologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Práce anesteziologického týmu - Příjem pacienta a int..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. srovnatelné s předními světovými pracovišti. Práce porodní asistentky na ambulanci centra .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Práce porodní asistentky na ambulanci centra ..