Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Ob.. .. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým .. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, t.. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, ..

Emoce a učení
.. expozici) v novém ohraničeném prostředí, třetí pak obranné chování v prostředí nebezpečném bez m..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. je věnována historii vědeckých výpočtů a ve třetí kapitole jsou shrnuty technologie a jejich..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. konkrétní příklady jednotlivých typů publikací. Třetí část manuálu obsahuje rozbor nejčastějších typů c..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. a jsou také ukázány některé návrhové metody. Třetí kapitola se věnuje kumulačním technikám pro zvý..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. bez nutnosti zaměstnat operatérovi obě ruce. Třetí video demonstruje případ pacientky s..

Semináře na téma zpracování digitálního videa
.. kamer na trinohlavice pomocí C-závitu. Třetí seminář koncipovaný jako workshop se konal 14..

Testovací agenda na LF MU
.. Tento elektronický způsob zkoušení používáme třetím rokem, již se nesetkáváme se stížnostmi ani s in..

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult
.. do vztahu pedagog-student vstupuje ještě třetí element – pacient. Takto vzniká v oblasti ..