Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Portál Lékařské fakulty

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly

Video názorně popisuje techniku zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena transabdominálním přístupem preperitoneální plastika obou třísel. V průběhu operace jsou přehledně vypreparovány všechny anatomické struktury a prevesikálně implantována síťka. Při uzavření peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce pobřišnice.

 
autor: Ivo Rovný, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Histologická praktika a laboratorní technika

Histologická praktika a laboratorní technika

Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) byl aktualizován a doplněn o demonstrace preparátů barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histologických preparátů ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, jako součást projektu MedAtlas.

 
autor: Irena Lauschová, Miroslava Sedláčková, Lenka Krejčířová, Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Jitka Šťastná, Ladislav Ilkovics | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 29.10.2007 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

Video znázorňuje ošetření nitrokloubní zlomeniny proximální tibie typu AO 41-C3 miniinvazivním způsobem, MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, která funguje na principu vnitřního fixatéru. Velmi důležitou roli hraje v tomto procesu samotná poloha pacienta. Repozice a následná stabilizace je během operace kontrolována pomocí rentgenového zesilovače.

 
autor: Libor Paša, Peter Wendsche, Ján Kočiš, Andrej Bilik, Radek Veselý | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 13.7.2016 | poslední úpravy: 13.7.2016 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia
..klíčová slova: chirurgická léčba, polypropylenová síťka, technika.. ..klíčová slova: léčba, polypropylenová síťka, technika operace..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. [?] Clinically sensitive [?] Licence MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie t..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. mechanizmu ženské močové trubice. Tato operace nekoriguje patologickou hypermobilitu uretry a..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. operačního týmu a přípravu videotechniky. Během operace jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových ce..

Metody celulárních separací
.. fluorescenčně aktivovaného cell sortingu (FACS). Technika imunomagnetické separace využívá vazby sup..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii ..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
.. za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou p..

Odstranění lipomu na operačním sále
..klíčová slova: operace, lipom,..

Artroskopie zápěstí
.. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou ..