Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie či hormonoterapie. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

 
autor: Vít Weinberger | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 27.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Ortopedie - výukové prezentace
..klíčová slova: deformity, končetiny, entezopatie, epifýza, totální náhrady klubů, e.. ..klíčová slova: končetiny, entezopatie, epifýza, totální náhrady klubů, .. ..klíčová slova: končetiny, entezopatie, epifýza, totální náhrady klubů,..

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření
.. (3) poruchy emotivity : oploštění emotivity. (4) totální anosognose. Další anamnestické údaje, studijní a ..

Paranoidní schizofrenie
.. emotivita, náznak emoční oploštělosti. (4) totální anosognose. (5) další anamnestické údaje, stu..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. specifikace požadavků na metalokeramické náhrady). Dále se zde popisují obecné zásady, které je nu..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. Je zde užití s ponecháním zubu pro ukotvení náhrady do doby zhojení implantátů. Vlastní operace je je..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. s oboustrannou adnexetomií, provedení totální omentektomie a systematické pánevní a pa..