Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5 let připadá na objevení vhodné molekuly, 5-9 let na získání biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností klinickým zkoušením. Celý tento vývoj podléhá dodržování přísných profesionálních a etických zásad, dohodnutých a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postupů.

 
autor: Olga Starobová, Leoš Landa, Jana Nováková, Alexandra Šulcová | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 6.4.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011 | Creative Commons License

Postup při zařazení obrazové studie do PACS na podporu výuky a výzkumu

Postup při zařazení obrazové studie do PACS na podporu výuky a výzkumu

Seriál popisuje jednotlivé kroky, které je nutné provést pro uložení obrazové studie do výukového PACSu. Je tedy určen zejména uživatelům-autorům, kteří do systému data vkládají a dále pro odborné garanty jednotlivých sekcí, kteří obrazová data a strukturované popisy schvalují pro výuku. Jádrem výukového systému je vyhrazený PACS (Picture Archiving and Communication System) vyvíjený a provozovaný na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v rámci projektu MeDiMed.

 
autor: Otto Dostál, Michal Javorník, Vladimír Zatloukal | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 4.1.2006 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 19

Jít na stránku: 1 2

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výz.. ..klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed
.. péče, tak i zlepšení podmínek pro medicínský výzkum a výuku studentů v této oblasti. Projekt Me..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory da..

Projekt MeDiMed
.. praxe a jejich následném využívání pro výuku a výzkum. (ZDROJ: O. Dostál, M. Javorník. Projekt M.. .. medicínských obrazových informací pro potřeby výzkumu a výuky. 1.1 Metropolitní řešení V průběhu ..

Síť lékařských fakult MEFANET uspořádala 6. ročník své tradiční a prestižní konference s mezinárodní účastí
.. v každodenní klinické praxi prezentovali svůj výzkum i zástupci technicky zaměřených univerzit či kate..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. mezi absolutní priority jak biomedicínského výzkumu tak praktické medicíny, a současně jde o záv..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. vizualizace se zaměřením pro účely výuky, vědy a výzkumu v onkologii, chirurgické propedeutice, ..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. novozélandské univerzitě a používán k serióznímu výzkumu po celém světě. K objasnění některých částí u..

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy
.. jednoduchého úkolu v rámci ošetřovatelského výzkumu – prezentace v kontaktní výuce) na z..