Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Akutní stavy v neurochirurgii

Akutní stavy v neurochirurgii

V současné době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický pohled na urgentní stavy v neurochirurgii, se kterými se může setkat lékař nejrůznějších specializací , a které vyžadují akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují praktický pohled na základní atypické rysy klinického nebo radiologického obrazu vybraných neurochirurgických urgentních stavů, které mohou vést k diagnostickým potížím, neadekvátní volbě léčebného postupu nebo oddálení neurochirurgické konzultace. Právě tento praktický pohled postavený na ilustrativních kasuistikách doplňuje poznatky, které studenti získávají při výuce chirurgie, neurologie, urgentní medicíny a v menší míře i jiných oborů.

 
autor: Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Pavel Cejpek, Ivo Říha, Radim Jančálek | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Akutní medicína, Neurochirurgie | publikováno: 2.9.2011 | poslední úpravy: 3.1.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupr.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hem.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofilický .. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofilický progra..

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (všeobecné lékařství)
.. Jsou rozebrány i nejdůležitější imunopatologické stavy, stejně jako imunologické aspekty transplantací, .. .. sítě MEFANET – Imunodeficitní stavy | 3.9.2013 5.02 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, di..

Ortopedie - výukové prezentace
..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, e.. .. KB kdokoli – Vrozené vady | 2.8.2016 9.3 MB kdokoli – ..

Výukové materiály - první pomoci
.. první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, me.. .. pomoc v tělesné výchově (neúrazové stavy, úrazy v tělesné výchově) Úrazy elektrickým prou..

Klinická imunologie a alergologie
.. citlivé [?] Licence Imunodeficitní stavy | 22.2.2010 96 KB registrovaný ..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. jsou křivky idiopatické, nervosvalové a vrozené. Křivky nad 40 stupňů u rostoucích dětí jsou indi.. .. vazů u nestabilit. U ramenního kloubu poúrazové stavy, artróza, poranění rotátorové manžety, operace ne..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmí.. .. + jedna prezentace se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. ..klíčová slova: náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. .. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku..

Postup při zařazení obrazové studie do PACS na podporu výuky a výzkumu
.. bude SR obrazové studie postupně procházet stavy Partial (Otevřená) -> Complete (Kompletní) ..

Dětská ortopedie
..klíčová slova: efifýza, vrozené.. .. růstu | 7.4.2016 1.61 MB kdokoli – Vrozené vady | 7.4.2016 1.66..