Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Rozštěpové vady obličeje

Rozštěpové vady obličeje

Tato digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortodoncie. Zabývá se problematikou rozštěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě rozštěpových vad obličeje v rozsahu odpovídajícím cílům pregraduální výuky zubního lékařství. Obsáhlá problematika je dokumentována obrázky a fotografiemi. Některé z nich jsme čerpali z archivu Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Jiné jsme převzali z internetu. U těchto obrázků jsou uvedeny odkazy na příslušné internetové stránky, na kterých mohou studenti najít další informace o problematice rozštěpů.

 
autor: Pavlína Černochová, Ivana Halačková, Jiří Veselý | sekce: Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 19.7.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 19.2.2009 | poslední úpravy: 19.2.2009 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha .. .. Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha .. .. Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha Choroby .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, di.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální di.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální di..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmí.. .. plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i sy.. .. chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syn.. .. + jedna prezentace se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. .. prezentace se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském vě.. .. se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice ate.. ..klíčová slova: náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. ..klíčová slova: náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, pop.. ..klíčová slova: břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, .. .. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském vě.. .. sítě MEFANET – Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském vě..

Ortopedie - výukové prezentace
..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, e.. ..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, e.. .. KB kdokoli – Vrozené vady | 2.8.2016 9.3 MB kdokoli – .. .. KB kdokoli – Vrozené vady | 2.8.2016 9.3 MB kdokoli – Poruchy..

Dětská ortopedie
.. se vrozených deformit. Proto byl u této vady v naší republice zaveden propracovaný systém scr.. ..klíčová slova: efifýza, vrozené.. ..klíčová slova: efifýza, vrozené vady.. .. růstu | 7.4.2016 1.61 MB kdokoli – Vrozené vady | 7.4.2016 1.66.. .. MB kdokoli – Vrozené vady | 7.4.2016 1.66..

Základy metod korekce refrakčních vad
..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hem..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. V novorozeneckém věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, .. .. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dos.. .. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dospě..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. jsou charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly j..

Kapitoly z ortopedie
.. se zaměřením na nejčastější (idiopatické, vrozené, neuromuskulární) a sagitální rovině – před..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. je doporučeno v případě podezření na přítomnost vrozené chromosomové aberace (VCA), patologické c..