Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Poruchy příjmu potravy
.. během jízdy MHD; (4) abusus laxativ; (5) vztah k alkoholu; (6) lhaní, podvádění, krádeže jídla; ..

Schématické zobrazení posuzování invalidity podle hlavních skupin nemocí
.. posudkové činnosti v sociálním zabezpečení má vztah k oblasti nemocenského pojištění, k oblasti důc..

Paranoidní schizofrenie
.. (sociální selhávání), trávení volného času, vztah k vrstevníkům a rodičům (zde náznak auto..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence koru..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. Zřetel je potřeba brát na hloubku zubního oblouku ve spojitosti s implantáty.   Branemark - ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a f.. .. 3D zobrazení, které bude názorně ukazovat vztah jednotlivých struktur k daným patologiím. Dů..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. 3D zobrazení, které by názorně ukazovalo vztah jednotlivých struktur k daným patologiím. Dů..