Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále v průběhu operačního výkonu

Zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále v průběhu operačního výkonu

K dobrému průběhu léčby operovaných pacientů je velmi důležité zajistit tělesnou teplotu v rozmezí 36 až 36,9°C, takzvanou normotermii. Představujeme vám možnosti zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále. Nejprve můžeme zajistit u pacientů udržování stálé tělesné teploty pomocí folií, jednorázových netkaných přikrývek celého těla, hlavy nebo dolních končetin. Následně pacienta vyhříváme různými typy elektrických vyhřívacích přístrojů pomocí teplého vzduchu nebo tekutiny. Nejefektnější k zajištění tepelné pohody pacienta lze uvést samovyhřívací přikrývku na bázi uhlíků. K neopominutelným pomůckám patří i zdravotnické prostředky k vyhřívání infuzních roztoků a transfuzních derivátů podávaných pacientovi v průběhu operačního výkonu. Použitím některé z uvedených možností vyhřívání pacientů na operačním sále přispějeme ke zdárnému průběhu operační léčby pacienta a zkvalitníme ošetřovatelskou perioperační péči.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 9.9.2016 | poslední úpravy: 14.9.2016 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 12

Jít na stránku: 1 2

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, vy.. ..klíčová slova: zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, vyl.. ..klíčová slova: oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, v.. ..klíčová slova: oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, v..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vstupem do centrálního žil.. .. řešení nutnosti okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vst..

Implantace venózního portu
.. okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu se používá .. .. řešení nutnosti okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci veno..

Základy anesteziologie
.. anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajisti.. .. obtížně zajistitelných dýchacích cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajiš..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. techniku zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vnitřní ploše jednoho ze svalových ..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad ope..

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy
.. jednoho modulu: Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby hygienické péče v zdraví a nemoci cí..

Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie
.. projektu bylo připravit metodické a technické zajištění pro realizaci telekonferencí v podmínkách pr..