Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 10

automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 
autor: Eva Janoušová, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Neurologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 20.1.2014 | poslední úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Centrum informačních technologií Správy univerzitního kampusu Bohunice (http://cit.ukb.muni.cz) nabízí služby v oblasti pořizování a následného zpracování videa, zejména pro použití při výuce. Dále si můžete nechat převést vlastní záznamy z VHS kazet do formátu vhodného pro přehrávání z PC, včetně dodatečného střihu či nového ozvučení.

 
autor: Jaroslav Winkler | sekce: Pro autory | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 14.7.2016 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Ústav patologické fyziologie ve spolupráci s CVT uspořádal v letním semestru školního roku 2005/06 cyklus tří seminářů věnovaných videotechnice se zaměřením na zpracování digitálního videa. Úvodní seminář cyklu se uskutečnil ve středu 24.5.06 v seminární místnosti ÚPF na Komenského náměstí 2. Jeho zaměření bylo spíše teoretické. Byly vyloženy základy problematiky digitálního videa tak, aby byly srozumitelné i začátečníkům.

 
autor: Michal Jurajda | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012 | Creative Commons License

zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Videozáznam slouží jako edukační materiál nejen pro pracovníky histopatologických laboratoří, ale i pro perioperační sestry na operačních sálech, pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na bioptickou diagnostiku, histopatologickou diagnostiku, zpracování bioptického materiálu a zpracování perioperační biopsie.

 
autor: Kudličková Martina, Jaroslav Winkler, Helena Fölklová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie, Mikrobiologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 21.3.2016 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MaTLaBu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018 | Creative Commons License

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) řeší jak problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. Byl vybudován systém, který není pouze standardní implementací PACS (Picture Archiving and Communication System), ale který od samotného počátku směřuje k sofistikovanějšímu řešení metropolitnímu a regionálnímu.

 
autor: Otto Dostál, Michal Javorník | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 1.12.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 42

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..á elektronická skripta se věnují jednak metodám, kt.. .. Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u d.. .. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. ..atrie postrádá objektivní diagnostické metody, kte.. .. znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy přinášejí za.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza .. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a a.. ..klíčová slova: neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza.. ..klíčová slova: volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů.. .. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Od..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti j.. ..ata mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat).. ..AH A. Co musíte vědět než se pustíte do data mini.. .. rozložení 4.14. Binomický test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo r.. ..klíčová slova: ata mining, statistika, vícerozměrná analýza, vel.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, d.. .. Jiří Jarkovský, Ph.D., RNDr. Danka Némethová, Mgr. Eva Ge..

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku
..Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí dia.. ..Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí diagnos.. ..klíčová slova: mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní .. .. MUDr. Milan Dastych, CSc. MDA, Zdeňka Čermáková, Jana Got..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně .. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. .. RNDr. Eva Táborská, CSc., H. Bochořáková, H. Paulová, J. To..

Základy farmakoekonomiky
.. výukovém textu „Základy farmakoekonomiky“ je poskytnout.. ..klíčová slova: armakoekonomika, náklady, analýza nákladů, nák.. ..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdra.. .. Barbora Říhová, Ph.D., Jana Rudá, Regina Demlová Pří..

Sádra v zubní laboratoři
.. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. .. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jed.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování.. ..klíčová slova: atologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zprac.. .. Sonia Bartáková, Ph.D., Prachár, Budíková, Nekv..

Virtuální mikroskop
.. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k d.. .. snímání a skládání a pro přístup k těmto obrazům je použito námi vybudované rozhraní virtuálního .. .. snímání jsou využívána různá rozlišení mikroskopických .. .. (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je anotována, takže uživatel si může aktivovat se.. ..klíčová slova: atopatologie, fetální patologie, novorozenecká pa.. .. MUDr. Josef Feit, CSc., Werner Kempf, Hana Jedličková Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Praktikum z patologické fyziologie
.. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. .. Praktikum z patologické fyziologie je souborem .. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování.. ..klíčová slova: atologická fyziologie, pokusy na zvířatech, la.. .. Julie Bienertová Vašků, MUDr. Dana Bučková, Ph.D., prof. MUDr. Lyd..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření.. .. Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a o.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, r.. .. Mgr. Martin Sedlář, Mgr. Erik Staffa, Prof. RNDr. V..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. vybavení potřebné pro akvizici dat, jejich zpracování a přenos v projektu, který nasazuje t.. .. tohoto příspěvku je popsat vybavení potřebné pro akvizici dat, jejich zp.. .. dokončení přestavby neurochirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně .. .. telemedicíny, tj. projekt zabývající se přenosem obrazu snímaného přímo z prostor operačního sálu, nebo z.. ..klíčová slova: Zpracování dat, neurochirurgie, telekonferenční t.. ..klíčová slova: acování dat, neurochirurgie, telekonferenční tec.. .. MUDr. Zdeněk Novák,..