Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Centrum informačních technologií Správy univerzitního kampusu Bohunice (http://cit.ukb.muni.cz) nabízí služby v oblasti pořizování a následného zpracování videa, zejména pro použití při výuce. Dále si můžete nechat převést vlastní záznamy z VHS kazet do formátu vhodného pro přehrávání z PC, včetně dodatečného střihu či nového ozvučení.

 
autor: Jaroslav Winkler | sekce: Pro autory | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 14.7.2016 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Ústav patologické fyziologie ve spolupráci s CVT uspořádal v letním semestru školního roku 2005/06 cyklus tří seminářů věnovaných videotechnice se zaměřením na zpracování digitálního videa. Úvodní seminář cyklu se uskutečnil ve středu 24.5.06 v seminární místnosti ÚPF na Komenského náměstí 2. Jeho zaměření bylo spíše teoretické. Byly vyloženy základy problematiky digitálního videa tak, aby byly srozumitelné i začátečníkům.

 
autor: Michal Jurajda | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012 | Creative Commons License

zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Videozáznam slouží jako edukační materiál nejen pro pracovníky histopatologických laboratoří, ale i pro perioperační sestry na operačních sálech, pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na bioptickou diagnostiku, histopatologickou diagnostiku, zpracování bioptického materiálu a zpracování perioperační biopsie.

 
autor: Kudličková Martina, Jaroslav Winkler, Helena Fölklová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie, Mikrobiologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 21.3.2016 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018 | Creative Commons License

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) řeší jak problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. Byl vybudován systém, který není pouze standardní implementací PACS (Picture Archiving and Communication System), ale který od samotného počátku směřuje k sofistikovanějšímu řešení metropolitnímu a regionálnímu.

 
autor: Otto Dostál, Michal Javorník | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 1.12.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 24

Jít na stránku: 1 2 3

Sádra v zubní laboratoři
.. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. .. modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o spr.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně ..

Praktikum z patologické fyziologie
.. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování..

Biostatistika
.. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra..

Signály, časové řady a lineární systémy
..Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě l..

Analýza a klasifikace dat
.. tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání o.. .. metodách, postupech a algoritmech sloužících ke zpracování, analýze i klasifikaci údajů o objektech obecné, ..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. a dosažení vysoké kvality. Preanalytické zpracování biologických vzorků v laboratoři představuje cel..