Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
benes(at)fnbrno.cz
Neurologická klinika
LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
Brno
LF MU a FN Brno
telefon: 532 233 316
adresa: Jihlavská 20
625 00 Brno

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Roztroušená skleróza Stáhnout - Roztroušená sklerózaOtevřít v novém okně - Roztroušená skleróza 28.5.2014 3.64 MB kdokoli Creative Commons License
 

Klíčová slova: roztroušená skleróza, diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis optica

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
ICT, IBA MU
telefon: +420 549 497866
e-mail: redakce.portal(at)med.muni.cz

Recenzenti

MUDr. Jiří Berger, CSc.
Neurologická klinika, FN Plzeň
telefon: 377 401 111
e-mail: berger05(at)seznam.cz

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba
telefon: +420 597 375 654
e-mail: pavel.hradilek(at)seznam.cz

Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Radiologická klinika , Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
telefon: 532233008
e-mail: mmechl(at)fnbrno.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Yvonne Benešová | pracoviště: Neurologická klinika | publikováno: 13.1.2014 | poslední úpravy: 28.5.2014
citace: Benešová Yvonne: Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 13.1.2014, poslední aktualizace 28.5.2014 [cit. 2019-08-24] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-617-roztrousena-skleroza-diagnostika-lecba-diferencialni-diagnostika.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme