Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Pro autory

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Veřejné licence Creative Commons

Veřejné licence Creative Commons

Velmi diskutovanou otázkou současnosti je problematika ochrany díla z hlediska práva. Při tvorbě elektronických výukových materiálů je třeba myslet i na proces a podmínky samotného zveřejnění. Soubor veřejných licencí Creative Commons nabízí zajímavou možnost, jak publikovat za jasných a srozumitelných podmínek. I proto webový edukační portál Lékařské fakulty MU a v podstatě celá portálové platforma MEFANET poskytuje uživateli při zveřejnění díla výběr v několika předdefinovaných typů licencí Creative Commons.

 
autor: Martin Komenda | obor: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 11.3.2010 | poslední úpravy: 14.5.2019 | Creative Commons License

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Centrum informačních technologií Správy univerzitního kampusu Bohunice (http://cit.ukb.muni.cz) nabízí služby v oblasti pořizování a následného zpracování videa, zejména pro použití při výuce. Dále si můžete nechat převést vlastní záznamy z VHS kazet do formátu vhodného pro přehrávání z PC, včetně dodatečného střihu či nového ozvučení.

 
autor: Jaroslav Winkler | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 14.7.2016 | Creative Commons License

Edukační webový portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Edukační webový portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Edukační webový portál je oficiální platformou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek pro elektronickou podporu výuky. Jeho hlavní úlohou je zpřístupnění všech typů elektronických didaktických materiálů vytvářených na LF MU na jediném místě. Portál LF MU je jednou z deseti instancí portálové platformy vyvíjené v rámci projektu MEFANET (MEdical FAculties NETwork).

 
autor: Daniel Schwarz, Martin Komenda, Ladislav Dušek | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 11.7.2016 | Creative Commons License

Obrazové kasuistiky

Obrazové kasuistiky

Edukační webový portál nabízí uživatelům zajímavou možnost, jak zpracovat klinický obrazový materiál pro výukové účely. Obrazové kasuistiky umožňují realizovat speciální typ příspěvku, který spadá do kategorie multimediálních učebních pomůcek. Hlavním cílem je pomoci především klinických pracovištím a urychlit náročný a mnohdy zdlouhavý postup při uspořádávání nasbíraných podkladů.

 
autor: Daniel Schwarz | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 8.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Jak na elektronické pedagogické publikace

Jak na elektronické pedagogické publikace

Elektronické verze vědeckých publikací i pedagogických děl (autorských děl) mohou být hodnoceny na LF MU stejným způsobem jako odpovídající práce v tištěné podobě. V případě pedagogických elektronických publikací je edukační webový portál LF MU nejlepším místem, kde taková díla umístit nebo o nich dát vědět akademické veřejnosti.

 
autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Multimediální učební pomůcky

Multimediální učební pomůcky

Edukační portál Lékařské fakulty MU přináší uživateli různé typy výukových děl, které se odlišují nejen svým obsahem, ale také formátem. Multimediální učební pomůcky představují sekci, která prezentuje materiály založené na propojení zajímavých audiovizuálních prvků. Při tvorbě multimediálního vzdělávacího objektu se využívá možnosti integrace různých typů dokumentů (textové zdroje, obrazová dokumentace, videozáznamy, animační prvky a další), což vede z větší názornosti a usnadnění samotné výuky. Do této sekce jsou zařazeny výukové weby, digitální video, obrazové kasuistiky a materiály k přednáškám.

 
autor: Martin Komenda | publikováno: 5.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Autorský zákon v e-learningu aneb „publikuji, a tedy budu okraden(a)“

Autorský zákon v e-learningu  aneb „publikuji, a tedy budu  okraden(a)“

Pro dnešní studenty se stává používání internetu jako zdroje informací zcela klíčové. V současnosti je téměř samozřejmostí, že vyučované předměty na univerzitách mají k dispozici studijní opory ve formě prezentací, elektronických skript, tematických webů, obrázků či videosekvencí. Z pohledu vyučujících jako autorů těchto výukových materiálů to znamená nutnost důkladně se seznámit s prostředím internetu především z pohledu právních předpisů, které zde platí. Obecně panuje mylný názor, že cokoli vystaveného na webu je volně stažitelné a dále šiřitelné. Málokdo si uvědomuje, že se musí respektovat určitá pravidla, mezi která patří mimo jiné i autorský zákon.

 
autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz, Ladislav Dušek | obor: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License