Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
zourkova(at)med.muni.cz
Psychiatrická klinika
LF MU a FN Brno
telefon: 532 232 072
fax: 547193706
adresa: Jihlavská 20
625 00 Brno

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami

Výukový text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o sexuálních problémech dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak projevy psychických poruch v sexuální oblasti, tak vliv léčby na sexualitu léčených včetně popisu, jak vzniklé problémy terapeuticky zvládat. Učebnice je primárně určena pro posluchače všeobecného lékařství, kteří si zapisují předmět samostatná práce („Sexuální dysfunkce u mužů léčených antipsychotiky) a pro posluchače se zájmem o sexuologii. Přínosem je i pro postgraduální studenty, jejichž disertační práce zahrnuje otázky sexuality psychicky nemocných.
 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Sexualita u nemocných s psychickými poruchami Přejít - Sexualita u nemocných s psychickými poruchamiOtevřít v novém okně - Sexualita u nemocných s psychickými poruchami 18.12.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a preference

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
ICT, IBA MU
telefon: +420 549 497866
e-mail: redakce.portal(at)med.muni.cz

Recenzenti

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav , 1. LF UK a VFN Praha
telefon: +420 224 968 23
e-mail: jzverina(at)europarl.eu.int

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Psychiatrické centrum, 3. LF UK
telefon: 420 267 102 111
e-mail: hoschl(at)pcp.lf3.cuni.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Alexandra Žourková | pracoviště: Psychiatrická klinika | publikováno: 6.11.2008 | poslední úpravy: 11.5.2011
citace: Žourková Alexandra: Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 6.11.2008, poslední aktualizace 11.5.2011 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-476-sexualita-u-nemocnych-s-psychickymi-poruchami.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme