Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Petr Štourač

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ekonomičtěji. Webový portál AKUTNE.CZ se prostřednictvím interaktivních výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řešení akutních situací. Obsahem tohoto souborného díla je 22 algoritmů v českém i anglickém jazyce, ve kterých jsou interaktivní formou zpracována témata akutní medicíny, a to od přednemocniční péče až po péči vysoce specializovanou ve formě nemocniční péče o kriticky nemocné.


Algoritmizace myšlení

Algoritmizace myšlení u akutního pacienta by měla být základní výbavou lékaře. Procesní a algoritmizační mapy jsou již dnes nedílnou součástí moderních učebnic a pro svoji názornost bývají studenty vnímány jako nejpodařenější. Spojením algoritmu s multimediálními materiály vzniká ojedinělý a didaktický vzdělávací objekt, který umožní studentovi uchopit problematiku vícemodálně s vytvořením hlubší paměťové stopy. Interaktivní algoritmy neboli rozhodovací stromy jsou podrobně popsány v doporučeních odborných společností a jde o to, aby se student – budoucí lékař touto edukační formou ujistil ve zvládání akutních situací souvisejících s navrácením základních životních funkcí pacientovi, reagoval v nich přesně a nenechal se zmást druhotnými problémy. Při nesprávném postupu je student podrobně informován o možných dopadech rozhodnutí na pacienta. Hrubě nesprávný postup je označen za fatální a algoritmus je takto ukončen. I v reálných situacích však vede nesprávný postup často jen ke zpomalení při vytváření správné diagnózy a plánu léčby. Tato skutečnost je v algoritmech zohledněna časovým faktorem, který zároveň působí jako reálný stresor. Provedení algoritmů umožňuje sledovat velké množství laboratorních a fyzikálních veličin, které na jedné straně napovídají správný postup, na druhé straně nadbytečnost vyšetření vede ke zpomalení řešení akutní situace.

Softwarová podpora tvorby algoritmů

Algoritmy jsou vytvořeny pomocí technologie Flash, která je v současné době dostupná drtivé většině uživatelů. Každý algoritmus, dostupný na portálu AKUTNE.CZ, je relizován jedním základním flashovým objektem, který se rozpadá na klíčové snímky, jejichž počet je dán počtem rozhodovacích uzlů v algoritmu. Ke každému klíčovému snímku pak existují další pomocné objekty, ve formě separátních souborů s uloženým multimediálním obsahem (statická fotografie, zvuk, video) pro každý snímek. Ke každému uzlu se dále načítá zvláštní klip, kterým je realizován ubíhající čas. Jeho hodnota se jednak předává mezi jednotlivými uzly a jednak je i modifikována v rámci interakcí na daném uzlu - většinou jde o úbytek času při nadbytečném množství akcí uživatele, jako je např. nepotřebně vykonané vyšetření apod. Logika průchodu mezi snímky, řízení časové osy jakož i načítání multimediálního obsahu do jednotlivých snímků je řízeno skripty naprogramovanými v jazyce ActionScript. Při tvorbě většího počtu těchto učebních pomůcek je snahou dosáhnout lepší a jednoznačnější formalizace jednotlivých algoritmů tak, aby tvorba probíhala rychle a efektivně. Za tímto účelem byly na základě zkušeností z předchozích realizací vytvořeny formuláře, do kterých autoři zapisují veškeré informace relevantní k jednotlivým uzlům, tj. popis situace, otázku, možné odpovědi, varianty průchodu, odkazy na multimediální materiál, intervaly laboratorních hodnot a hodnot na monitoru základních životních funkcí. Výsledný zápis, který je realizován v PDF formulářích, je převeden do struktury ve značkovacím jazyce XML. Dosažená formalizace algoritmu ve formě XML souboru pak slouží jako datová základna pro jediný klíčový snímek, kterým se realizuje každý nový algoritmus.

Zhodnocení

Výsledkem jsou velmi atraktivní učební pomůcky, které kromě prověřování různých podmínek v postupných bodech procesní mapy navigují uživatele v situaci u akutního pacienta také s využitím fotografií a krátkých tematických video sekvencí. Vedlejším efektem každé akce studenta je jeho posun na časové ose, což dodává celému procesu na autentičnosti a vytváří časový stresový efekt, který je v reálně situaci u akutního pacienta vyjádřen snad nejvíce. K dispozici je dále unikátní možnost průběžné změny různých číselných parametrů, které reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, saturace kyslíkem aj. Pod odborným vedením pedagogů se na tvorbě algoritmů významně podílejí studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Diabetes mellitus Přejít - Diabetes mellitusOtevřít v novém okně - Diabetes mellitus 15.2.2013 kdokoli Creative Commons License
html Úraz elektrickým proudem Přejít - Úraz elektrickým proudemOtevřít v novém okně - Úraz elektrickým proudem 15.2.2013 kdokoli Creative Commons License
html Postpunkční syndrom Přejít - Postpunkční syndromOtevřít v novém okně - Postpunkční syndrom 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Synkopa Přejít - SynkopaOtevřít v novém okně - Synkopa 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Analgezie v ambulanci praktického lékaře Přejít - Analgezie v ambulanci praktického lékařeOtevřít v novém okně - Analgezie v ambulanci praktického lékaře 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Závažná alergická reakce Přejít - Závažná alergická reakceOtevřít v novém okně - Závažná alergická reakce 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii Přejít - Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologiiOtevřít v novém okně - Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Toxická reakce na lokální anestetika Přejít - Toxická reakce na lokální anestetikaOtevřít v novém okně - Toxická reakce na lokální anestetika 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Synkopa ve stomatologii Přejít - Synkopa ve stomatologiiOtevřít v novém okně - Synkopa ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Analgezie při algických stavech ve stomatologii Přejít - Analgezie při algických stavech ve stomatologiiOtevřít v novém okně - Analgezie při algických stavech ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Akutní koronární syndrom Přejít - Akutní koronární syndromOtevřít v novém okně - Akutní koronární syndrom 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Vodní záchrana I Přejít - Vodní záchrana IOtevřít v novém okně - Vodní záchrana I 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Vodní záchrana II Přejít - Vodní záchrana IIOtevřít v novém okně - Vodní záchrana II 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Podchlazení Přejít - PodchlazeníOtevřít v novém okně - Podchlazení 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Dopravní nehoda Přejít - Dopravní nehodaOtevřít v novém okně - Dopravní nehoda 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy Přejít - Vážné poranění hlavy – invazivní přístupyOtevřít v novém okně - Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Léčba akutní pooperační bolesti Přejít - Léčba akutní pooperační bolestiOtevřít v novém okně - Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Kraniocerebrální trauma Přejít - Kraniocerebrální traumaOtevřít v novém okně - Kraniocerebrální trauma 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr Přejít - Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétrOtevřít v novém okně - Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách Přejít - Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestáchOtevřít v novém okně - Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Basic Life Support u dospělého Přejít - Basic Life Support u dospěléhoOtevřít v novém okně - Basic Life Support u dospělého 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Basic Life Support u dítěte Přejít - Basic Life Support u dítěteOtevřít v novém okně - Basic Life Support u dítěte 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Basic Life Support u bradykardie Přejít - Basic Life Support u bradykardieOtevřít v novém okně - Basic Life Support u bradykardie 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
html Algoritmus přežití sepse Přejít - Algoritmus přežití sepseOtevřít v novém okně - Algoritmus přežití sepse 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 

Klíčová slova: akutní medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, alergická reakce, toxická reakce, lokální anestetika, akutní koronární syndrom, vodní záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, sepse

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
ICT, IBA MU
telefon: +420 549 497866
e-mail: redakce.portal(at)med.muni.cz

Recenzenti

Odb. as. MUDr. Jan Bláha, Ph.D
KARIM, II. LF UK, VFN v Praze
telefon: 724531204
e-mail: jan.blaha(at)lf1.cuni.cz

Odb. as. MUDr. Miroslav Šulaj, PhD.
KAIM JLF UK a UNM, UK Bratislava, JLF v Martině
telefon: 043/4203944
e-mail: miroslav.sulaj(at)gmail.com


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 10
99.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Petr Štourač, tým studentů a učitelů vytvářejících výukový obsah portálu AKUTNE.CZ | pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | publikováno: 12.5.2012 | poslední úpravy: 21.2.2013
citace: Štourač Petr, tým studentů a učitelů vytvářejících výukový obsah portálu AKUTNE.CZ: Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 12.5.2012, poslední aktualizace 21.2.2013 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-580-interaktivni-algoritmy-pro-vyuku-vybranych-temat-akutni-mediciny.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme