Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ekonomičtěji. Webový portál AKUTNE.CZ se prostřednictvím interaktivních výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řešení akutních situací. Obsahem tohoto souborného díla je 22 algoritmů v českém i anglickém jazyce, ve kterých jsou interaktivní formou zpracována témata akutní medicíny, a to od přednemocniční péče až po péči vysoce specializovanou ve formě nemocniční péče o kriticky nemocné.

Algoritmizace myšlení

Algoritmizace myšlení u akutního pacienta by měla být základní výbavou lékaře. Procesní a algoritmizační mapy jsou již dnes nedílnou součástí moderních učebnic a pro svoji názornost bývají studenty vnímány jako nejpodařenější. Spojením algoritmu s multimediálními materiály vzniká ojedinělý a didaktický vzdělávací objekt, který umožní studentovi uchopit problematiku vícemodálně s vytvořením hlubší paměťové stopy. Interaktivní algoritmy neboli rozhodovací stromy jsou podrobně popsány v doporučeních odborných společností a jde o to, aby se student – budoucí lékař touto edukační formou ujistil ve zvládání akutních situací souvisejících s navrácením základních životních funkcí pacientovi, reagoval v nich přesně a nenechal se zmást druhotnými problémy. Při nesprávném postupu je student podrobně informován o možných dopadech rozhodnutí na pacienta. Hrubě nesprávný postup je označen za fatální a algoritmus je takto ukončen. I v reálných situacích však vede nesprávný postup často jen ke zpomalení při vytváření správné diagnózy a plánu léčby. Tato skutečnost je v algoritmech zohledněna časovým faktorem, který zároveň působí jako reálný stresor. Provedení algoritmů umožňuje sledovat velké množství laboratorních a fyzikálních veličin, které na jedné straně napovídají správný postup, na druhé straně nadbytečnost vyšetření vede ke zpomalení řešení akutní situace.

Softwarová podpora tvorby algoritmů

Algoritmy jsou vytvořeny pomocí technologie Flash, která je v současné době dostupná drtivé většině uživatelů. Každý algoritmus, dostupný na portálu AKUTNE.CZ, je relizován jedním základním flashovým objektem, který se rozpadá na klíčové snímky, jejichž počet je dán počtem rozhodovacích uzlů v algoritmu. Ke každému klíčovému snímku pak existují další pomocné objekty, ve formě separátních souborů s uloženým multimediálním obsahem (statická fotografie, zvuk, video) pro každý snímek. Ke každému uzlu se dále načítá zvláštní klip, kterým je realizován ubíhající čas. Jeho hodnota se jednak předává mezi jednotlivými uzly a jednak je i modifikována v rámci interakcí na daném uzlu - většinou jde o úbytek času při nadbytečném množství akcí uživatele, jako je např. nepotřebně vykonané vyšetření apod. Logika průchodu mezi snímky, řízení časové osy jakož i načítání multimediálního obsahu do jednotlivých snímků je řízeno skripty naprogramovanými v jazyce ActionScript. Při tvorbě většího počtu těchto učebních pomůcek je snahou dosáhnout lepší a jednoznačnější formalizace jednotlivých algoritmů tak, aby tvorba probíhala rychle a efektivně. Za tímto účelem byly na základě zkušeností z předchozích realizací vytvořeny formuláře, do kterých autoři zapisují veškeré informace relevantní k jednotlivým uzlům, tj. popis situace, otázku, možné odpovědi, varianty průchodu, odkazy na multimediální materiál, intervaly laboratorních hodnot a hodnot na monitoru základních životních funkcí. Výsledný zápis, který je realizován v PDF formulářích, je převeden do struktury ve značkovacím jazyce XML. Dosažená formalizace algoritmu ve formě XML souboru pak slouží jako datová základna pro jediný klíčový snímek, kterým se realizuje každý nový algoritmus.

Zhodnocení

Výsledkem jsou velmi atraktivní učební pomůcky, které kromě prověřování různých podmínek v postupných bodech procesní mapy navigují uživatele v situaci u akutního pacienta také s využitím fotografií a krátkých tematických video sekvencí. Vedlejším efektem každé akce studenta je jeho posun na časové ose, což dodává celému procesu na autentičnosti a vytváří časový stresový efekt, který je v reálně situaci u akutního pacienta vyjádřen snad nejvíce. K dispozici je dále unikátní možnost průběžné změny různých číselných parametrů, které reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, saturace kyslíkem aj. Pod odborným vedením pedagogů se na tvorbě algoritmů významně podílejí studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Diabetes mellitus 15.2.2013 kdokoli Creative Commons License
 Úraz elektrickým proudem 15.2.2013 kdokoli Creative Commons License
 Postpunkční syndrom 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Synkopa 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Analgezie v ambulanci praktického lékaře 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Závažná alergická reakce 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Toxická reakce na lokální anestetika 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Synkopa ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Analgezie při algických stavech ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Akutní koronární syndrom 22.11.2023 kdokoli Creative Commons License
 Vodní záchrana I 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Vodní záchrana II 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Podchlazení 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Dopravní nehoda 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Kraniocerebrální trauma 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Basic Life Support u dospělého 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Basic Life Support u dítěte 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Basic Life Support u bradykardie 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License
 Algoritmus přežití sepse 12.5.2012 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 10
99.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko