AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou dohled odborníků na akutní medicínu příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol portálu.

Projekt tohoto portálu vychází z potřeby přiblížit pre- i postgrauálním studentům medicíny a odborné veřejnosti didaktickou formou akutní medicínu jako celek, který se prolíná všemi klinickými obory. Při vývoji portálu AKUTNE.CZ i samotných algoritmů využíváme v maximální možné míře volně dostupných technologií. Komunikačním rozhraním mezi autory medicínských podkladů a programátory jsou formuláře ve formátu PDF s přesným popisem jednotlivých uzlů algoritmu, ze kterých jsou přímo tvořeny kompletní algoritmizační stromy. Multimediální podklady jsou snímány v reálných či simulovaných situacích videokamerou či fotoaparátem. Stresovým faktorem algoritmu je stejně jako v reálné situaci čas.

Webový portál AKUTNE.CZ nabízí návštěvníkům obsahově i typologicky různé výukové materiály. Jejich strukturu dokumentuje přehledný průvodce, který slouží jako rozcestník do jednotlivých sekcí. Interaktivní algoritmy představují zajímavý didaktický prvek, pomocí kterého si uživatel může projít rozhodovací proces u akutního pacienta s cílem vrýt si do paměti správný postup vedoucí k řešení akutních situací. Kurzy obsahují výukové prezentace věnované ucelenému tématu z oblasti akutní medicíny. Ověřování znalostí je hlavním cílem testová části portálu. Po vyplnění celého testu, který je časově omezen, si zájemce může prohlédnout vyhodnocení správnosti svých odpovědí. Multimediální výukové pomůcky se snaží prostřednictvím videozáznamů a obrazového materiálu uživateli poskytnout názorný pohled na danou problematiku. V přípravě je prozatím sekce doporučených postupů. 

Struktura výukových materiálů na portálu AKUTNE.CZ

 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Portál AKUTNE.CZ 19.3.2010 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko