Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
hkubes(at)med.muni.cz
Klinika interní
geriatrie a praktického lékařství
LF MU a FN Brno
telefon: 549491363
549495465
adresa: Kamenice 3
625 00 Brno

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html E-learningový kurz geriatrie Přejít - E-learningový kurz geriatrieOtevřít v novém okně - E-learningový kurz geriatrie 31.7.2015 kdokoli Creative Commons License
 

Klíčová slova: mikrosymptomatologie, oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie, osteoporóza, instabilita, pády, inkontinence, komplexní geriatrické vyšetření

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
ICT, IBA MU
telefon: +420 549 497866
e-mail: redakce.portal(at)med.muni.cz

Recenzenti

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, LF MU
telefon: 543 182 252
e-mail: miroslav.soucek(at)fnusa.cz

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika, VFN, 1. LF UK
telefon: 225 374 111
e-mail: eva.topinkova(at)vfn.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
10.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Hana Kubešová, Pavel Weber, Katarína Bielaková | pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství | publikováno: 31.7.2015 | poslední úpravy: 18.10.2015
citace: Kubešová Hana, Pavel Weber, Katarína Bielaková: E-learningový kurz geriatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 31.7.2015, poslední aktualizace 18.10.2015 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-638-e-learningovy-kurz-geriatrie.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme