Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Hydrocephalus - demonstrační kasuistika
.. typical symptom in NPH. Zobrazovací metody: CT/MRI criteria for acute hydrocephalus include the.. .. of the foramina of Luschka and Magendie. This MRI sagittal image demonstrates dilatation of..

Selected chapters from orthopaedics
.. rest and night pain, there is necessary to use MRI. Blood tests, neurological and internal..

Orthopaedics
.. spine involvement diagnostics (X-ray, CT, MRI, bone scan) and surgeries (anterior, posterior..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení ob.. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, vo..

Kapitoly z ortopedie
.. páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. Naplá..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. CT MRI scheme 1 ..

Hypertext atlas of Pathology
.. are available, as well as images from CT and MRI scanners and..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. Typickým příkladem jsou zobrazovací modality CT, MRI. Ve fakultní nemocnici máme k dispozici m..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. rtg snímky celé páteře v obou projekcích, MRI postiženého úseku páteře, rtg plic, sono břicha a..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. popřípadě z více zobrazení jednou modalitou (MRI), je stěžejní právě proto, že každé toto zobraze..