prof. MUDr. Rostislav Vyzula, vyzula(at)mou.cz

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Autor: Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma a kol.

anotační obrázek

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.