Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

Výukové video se týká základních výkonů v neurochirurgii. Na začátku je úvod do problematiky neurochirurgické operační techniky s vysvětlením specifik vybavení neurochirurgického operačního sálu. Zvláštní pozornost je věnována i problematice polohování a fixace pacienta před neurochirurgickým operačním výkonem. Součástí videoprezentace jsou celkem čtyři výuková videa. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé video je věnováno základnímu neurochirurgickému výkonu, trepanaci lebky, v tomto případě pro nález chronického subdurálního hematomu. Třetí video dokumentuje implantaci zevní komorové drenáže při obstrukčním hydrocefalu a poslední čtvrté video dobře dokumentuje celý průběh provedení osteoplastické kraniotomie lebky, v tomto případě u pacientky s traumatickým akutním subdurálním krvácením.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Operační technika, základní výkony v neurochirurgii 21.6.2019 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko