MUDr. Ladislav Groch, ladislav.groch(at)fnusa.cz

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Autor: Ladislav Groch

anotační obrázek

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.