Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie

V tomto příspěvku je popsán projekt, který zajišťuje metodologické a technické zázemí pro praktické využití telekonferencí v pregraduální a postgraduální výuce. Několik testovacích konferencí telemostem mezi klinikami v České republice přes ISDN linky již proběhlo. Rutinní zahrnutí této formy výuky začína od prosince 2005.

Úvod

Vývoj telekomunikačních technologií v posledních letech významně ovlivnil a ovlivňuje i kvalitu a styl prezentací. Místo dvojprojekce diapozitivů se standardem staly dataprojektory a počítačová animace. Dalším logickým krokem ve využití těchto technologií je propojení jednotlivých pracovišť nejen v rámci jedné nemocnice či fakulty, ale téměř po celém světě. Vedle e-learnigových kurzů tak vznikají celé „virtuální univerzity“. K tomuto rozvoji přispěla mimo jiné i robotizace a digitalizace medicíny, pro což svědčí i stále větším rozsahem kongresů asociace společností CARS (Computer Assisted Radiology and Surgery). Propojená pracoviště nabízejí studentům pregraduálního, ale i postgraduálního studia atraktivní způsob výuky. Student se přitom nemusí přesouvat za přednášejícími, ale přednášky jdou za studentem.

Přednáška s využitím ISDN videokonference

Cíl projektu

Cílem projektu bylo připravit metodické a technické zajištění pro realizaci telekonferencí v podmínkách pregraduálního ale i postgraduálního studia. Vedle vlastního přenosu obrazu a zvuku v rámci jednoho zdravotnického zařízení (přenos výkonů např. z chirurgických či angiografických sálů) jde i o „přenos“ přednášek na jakoukoliv vzdálenost. Podmínkou byla univerzálnost možného spojení (cestou ISDN linek, ADSL linek, internetu). Hlavní důraz byl kladen na kvalitu obrazu a zvuku a na maximální interaktivitu přenosu. Představa je, že „přednášející může být sice doma v papučích, ale přitom s ním student diskutuje z očí do očí“.

Dosažené výsledky a současný stav

V první fázi jsme v rámci tohoto projektu zahájili spolupráci s Röschovou nadací a realizovali jsme dlouhodobé zapůjčení přístroje Polyspan s tím, že vlastní přenos bude vždy organizovaný z našeho pracoviště a placený z projektu. V další fázi jsme postupně ověřili možnost propojení několika pracovišť v rámci Radiologické kliniky FN Brno (centrální posluchárna Radiologické kliniky, kterou jsme vybavili příslušnou technikou, pracoviště CT, MR a angiografického pracoviště). Prověřili jsme propojení s digitálním archivem a možnost napojení na připravovaný výukový archiv MU. Poté jsme se spojili s několika zdravotnickými zařízení v ČR (IKEM Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc). Přenos jsme realizovali jak s jednotlivými pracovišti, tak pak se všemi současně. Tento přenos jsme realizovali s využitím přístrojů Polyspan, dataprojektorů a cestou tří ISDN linek. Všechny varianty přenosů jsme několikrát zopakovali a zařadili jako součást do výuky. Další z plánovaných přenosů bude mezi IKEM Praha a naší Lékařskou fakultou v rámci konference 11.11.2005. V posluchárně Radiologické kliniky FN Brno proběhne 28.11. v 10.00 30ti minutová ukázka přenosu mezi RDK, RDK FN Hradec Králové a případně dalšími pracovišti. Od prosince budou tyto přenosy zařazeny rutinně jako součást výuky studentů LF na RDK. V další fázi pak plánujeme přípravu společných přednášek na dvou a více LF s využitím tele-mostu.

Závěr

Telemedicíny je dynamicky se rozvíjející oblast zdravotnictví, byť ekonomicky velmi náročná, která se sice rozvíjí s velkou rychlostí, ale stále hledá svoji skutečnou nezastupitelnou roli v péči o nemocné. Využití telemedicíny a telekonferencí ve výuce a to jak pregraduální, tak postgraduální touto rolí jistě je. Vedle atraktivity vlastních přenosů vede tento způsob presentací moderních poznatků ke zkvalitnění výuky a větší interaktivitu s podílem všech zúčastněných. Využití virtuálních tréninkových modelů a fantomů bude jistě dalším krokem ke zkvalitnění.

Literatura

[1] Beolchi L (ed) (2003, September). Telemedicine glossary (Working dokument, UEM Standards). 5th Edition

[2] Stahl JN., Zhang J., Kellner Ch. et al., "A new approach to teleconferencing with intravascular US and cardiac angiography in a low-bandwidth environment," RadioGraphics 2000; 20: 1495

[3] Kalyanpur A., Neklesa VP., Pham DT., Forman HP., Stein ST., Brink JA., "Implementation of an international teleradiology staffing model," Radiology 2004; 232: 415-419

[4] www.crs.cz

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko