Algoritmy ošetření závažných úrazů

Editor:
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Autoři:
MUDr. Michal Čierny, PhD., MUDr. Drahomíra Chasáková, MUDr. Martin Doleček, MUDr. Jan Doležel, PhD., MUDr. Ilona Kantorová, PhD., MUDr. Vladimír Melichar, CSc., MUDr. Libor Paša, PhD., MUDr. Tomáš Pink, MUDr. Vratislav Procházka, CSc., doc.MUDr. Petr Svoboda, CSc., MUDr. Taťána Šrámková, CSc., MUDr. Radek Veselý, PhD., prof. MUDr.Peter Wendsche, CSc.

Vážení studenti,

přestože traumatologie už dávno není neoddělitelnou součástí obecné chirurgie, ve výuce na lékařských fakultách v České republice tomu tak stále je. Přitom se jedná o obor, se kterým se každý lékař setkává v denní praxi. Brněnská Úrazová nemocnice usiluje už od začátku své více než 70-tileté existence o výuku studentů na LF MU. Teprve v roce 2002 byla zařízená Klinika traumatologie, přičemž na výuce úrazové chirurgie se účastníme jen okrajově.

V posledních letech vyšly dvě zajímavé publikace, které stojí za to si prostudovat [1, 2], nicméně si uvědomujeme, že student potřebuje k přípravě na zkoušku v oboru chirurgie-traumatologie didaktický materiál, který rychle vnímá a hlavně ukládá natrvalo v paměti. U zkoušek jsme vypozorovali, že studenti repetují prostudovaná skripta, často jím však chybí souvislosti s klinickou praxí. Tak se rodila myšlenka nabídnout vám k rychlé asimilaci látky traumatologie algoritmy, které díky své návaznosti na klinickou praxi rychle a přehledně informují o trendech v terapii urgentních a akutních úrazových stavů. Musíte si uvědomit, že v úrazové chirurgii nejde jen o léčení zlomenin a jejích následků. Poranění orgánů velkých dutin, jejich kombinace u polytraumat a systémová odezva celého organismu na takové trauma dnes vyžaduje nejen rozsáhlé znalosti v oboru a patofyziologie lidského těla, ale také i dobře organizovanou mezioborovou spolupráci.

Přáli bychom si, abyste si při studiu této látky uvědomili, že se neučíte jen na zkoušku, nýbrž na celou svou budoucí lékařskou praxi.

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Přednosta Kliniky traumatologie LF MU

[1] V. Pokorný a kol.: Traumatologie. TRITON, 2002.
[2] P. Višňa, J. Hoch a kol.: Traumatologie dospělých, Příprava ke zkouškám z chirurgických oborů. Maxdorf Jessenius, 2004.

 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Trauma management 22.11.2006 5.73 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Poranění břicha 22.11.2006 1.5 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Multiorgánové selhání: VIDEO - Přílet 23.11.2006 1.3 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Multiorgánové selhání: VIDEO - Převzetí 23.11.2006 1.43 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Multiorgánové selhání: VIDEO - Percutaneous gastrostomy 23.11.2006 5.12 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Multiorgánové selhání: VIDEO - Zavádění nasojejunální sondy 23.11.2006 4.95 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Multiorgánové selhání u závažně zraněných 23.11.2006 1.55 MB registrovaný uživatel Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko