Medical English

Předmět Angličtina I. pro lékaře, který je vyučován na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, nabízí e-learningové materiály, které by měly studentům pomoci procvičit jejich znalosti obecné a lékařské angličtiny. Tyto materiály jsou uspořádány do interaktivní osnovy, aby bylo jednoduché nalézt potřebná témata či materiály. E-learningové materiály jsou plně interaktivní a poskytují zpětnou vazbu pro všechna cvičení. Pro poslech hlasových nahrávek je potřeba mít nainstalován RealPlayer.

Plán výuky angličtiny je následující:

1. lekce: Gramatický test - prověrka znalostí.

2. lekce: Gramatika: Člen, základní časy (prostá a průběhová forma), slovosled anglické věty, otázka, vazba "there is/are", plurál. Odborné téma: Musculoskeletal System.

3. lekce: Gramatika: Způsobová slovesa a jejich opisné tvary, stupňování adjektiv a adverbií, zájmena. Odborné téma: Cardiovascular System.

4. lekce: Gramatika: Trpný rod, číslovky, datum, určování času v angličtině, předpřítomný čas (prostá a průběhová forma). Odborné téma: Gastrointestinal System.

5. lekce: Zápočtový test.

Doporučená literatura k předmětu:

  • Kobylková, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
  • Topilová, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 880 s. ISBN 80-7169-284-0. info
  • Parkinson, Joy. Angličtina pro lékaře. Manuál pro praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 416 s. ISBN 80-247-0289-4. info
  • Kollmannová, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice : LEDA, 2000. 447 s. ISBN 80-85927-02-0. info
  • Kollmannová, Ludmila. Angličtina pro samouky : klíč, slovník [Kollmannová, 1996]. 2. vyd. Voznice : Leda, 1996. 64 s. info
  • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Interaktivní osnova předmětu Angličtina I. 27.6.2012 kdokoli

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko