Základy anesteziologie

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popularitu získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, dosáhneme kvalitní anestezie bez rizik, které plynou z podání anestezie celkové. Anestezie umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem našeho konání, ale i operatérovi či diagnostikovi, který se tak může plně soustředit na prováděný výkon. Anesteziolog v průběhu anestezie plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.

Erudovaný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýchacích cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měřených veličin. Musí rychle a především adekvátně reagovat na vzniklé komplikace. Anesteziolog rutinně ovládá umělou plicní ventilaci, zná její indikace i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní ztráty indikuje jednu z metod podání autotransfuze.

Níže uvedené prezentace jsou souhrnem přednášek, jež zazněly na pravidelných seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno. Měly by zájemcům z řad studentů, ale i odborné veřejnosti, napomoci v základní orientaci v oboru.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Akutní normolovemická hemodiluce 5.12.2007 3.79 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anatomie a fyziologie novorozence a kojence, zvláštnosti anestezie 5.12.2007 330.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anestéza u pacientov s plným žalúdkom 5.12.2007 265 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anestezie a laktace 5.12.2007 189 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anestezie při sectio cesarea 5.12.2007 325 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anestezie u intrakraniálních výkonů 5.12.2007 5.33 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anestezie v cévní chirurgii 5.12.2007 196 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Anesteziologická péče u popálených 5.12.2007 8.96 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Antikoagulační terapie a neuroaxiální blokády 5.12.2007 332.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Benzodiazepiny 5.12.2007 334 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Inhalační anestetika 5.12.2007 211.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Intravenózní anestetika 5.12.2007 794 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Intravenózní regionální anestezie 5.12.2007 16.34 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Myastenia gravis a anestezie 5.12.2007 245.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Peroperační rekuperace krve 5.12.2007 1.94 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Postpunkční syndrom 5.12.2007 2.4 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Předoperační vyšetření pacienta a premedikace 5.12.2007 187 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Řízená hypotermie v intenzívní péči 5.12.2007 12.67 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Toxicita lokálnych anestetík pri svodné anestezii 5.12.2007 2.5 MB registrovaný uživatel Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko