Kapitoly z ortopedie

Příspěvek detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v kříži, možnosti operačního léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traumatologie páteře.

Ve výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických artroskopií, indikace a možnosti.

Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u postižení končení a páteře – diagnostiku a léčbu.

Výukové texty týkající se LPB - Low Back Pain - Bolesti v kříži obsahují patogenezu, diagnostiku, u patologických stavů v oblasti bederní páteře. Je uveden nález u vrozených vad, úrazů, zánětů, spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a operačního léčení.

Výukový text Možnosti operačního léčení bolestí v kříži obsahuje indikace a možnosti operačního léčení u deformit páteře, spondylolýzy, spondylolistézy, zánětů, nádorů páteře, degenerativního postižení, nestabilit, spinální lumbální stenózy. Je uveden přehled - přední, zadní a kombinované výkony u jednotlivých diagnóz.

Výukový text Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. Naplánování operační léčby závisí na dynamice rozvoje nervového postižení.

Výukový text Osteoporóza obsahuje příčiny, diagnostiku, léčení osteoporózy a osteoporotických zlomenin končetin i páteře, včetně režimových opatření.

Výukový text Léčení deformit páteře obsahuje diagnostiku, klasifikaci a léčení deformit páteře ve frontální rovině – skolióz, se zaměřením na nejčastější (idiopatické, vrozené, neuromuskulární) a sagitální rovině – především kyfózy.

Výukový text Traumatologie páteře obsahuje diagnostiku, klasifikaci a léčení úrazů krční, hrudní a bederní páteře.
Jsou uvedeny indikace předních, zadních a kombinovaných výkonů. Při těžkém nervovém postižení je nutné urgentní operační léčení.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Artroskopie 14.4.2009 13.65 MB kdokoli Creative Commons License
 Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti 14.4.2009 1.94 MB kdokoli Creative Commons License
 LBP - Low Back Pain - Bolesti v kříži 14.4.2009 1.75 MB kdokoli Creative Commons License
 Možnosti operačního léčení bolestí v kříži 14.4.2009 1.93 MB kdokoli Creative Commons License
 Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře 14.4.2009 1.98 MB kdokoli Creative Commons License
 Osteoporóza 14.4.2009 9.28 MB kdokoli Creative Commons License
 Léčení deformit páteře 15.4.2009 49.85 MB kdokoli Creative Commons License
 Traumatologie páteře 15.4.2009 6.68 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
70.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko