Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu systematické anatomie. Cílem výukového filmu Anatomická pitva – Úvod do pitevních cvičení je podat studentům lékařské fakulty informace, na základě kterých budou schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele anatomie. Film informuje pouze o technice pitvy, pro pitvu konkrétních oblastí těla musí student nastudovat postup z učebnice.

Na začátku filmu dostává student informace o nástrojích, které se při pitvě nejčastěji používají. Je vysvětleno, jaké je správné držení skalpelu a pinzety. V další části filmu je student poučen o tom, jak se provádějí kožní řezy ve vybraných oblastech těla a jakým způsobem se správně odlučuje kůže od podkožního vaziva, aby nedošlo k poškození povrchově probíhajících cév a nervů. Po odkrytí kůže je třeba vyhledat v podkožním vazivu důležité struktury, které se nejdříve tupě vyizolují z okolního vaziva a následně vypreparují a dočistí.

Po odstranění podkožního vaziva a současném zachování nejdůležitějších povrchových cév a nervů je třeba identifikovat svaly kryté fasciemi. Ve filmu je demonstrováno, jakým způsobem se fascie z povrchu svalu odstraní, jak se izolují svalové úpony a okraje preparovaných svalů a jak se protínají svaly za účelem zpřístupnění hlubokých struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vnitřní ploše jednoho ze svalových laloků. Tyto větve se následně vyizolují až ke vstupu do svalu.

V závěru filmu se student dozví, že hluboké cévy a nervy probíhají zpravidla ve společném vazivovém obalu, ze kterého je třeba jednotlivé útvary vypreparovat a identifikovat.

Výukový videofilm Anatomická pitva – Úvod do pitevních cvičení je určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správný postup při anatomické pitvě. Po shlédnutí filmu a nastudování příslušných kapitol z učebnic bude student schopen pod vedením zkušeného učitele anatomie vypreparovat a identifikovat důležité struktury dané oblasti těla. Film tak přispěje k získání znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky z anatomie.

Použitá literatura: Karel Žlábek: Pitevní cvičení z normální anatomie. Brno 1993.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení 13.4.2012 78.57 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko