Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU

V současné době je sice možné najít na internetu různé zdroje, které poskytují určitý návod na přípravu vědeckých publikací, ale jen málo těchto zdrojů je určených pro začínající vědce v našem regionu. Většina těchto zdrojů je navíc dostupná v anglickém jazyce a neberou tedy v úvahu rozdíly mezi prací s textem mezi češtinou a angličtinou. Domníváme se tedy, že by bylo velmi užitečné, aby studenti postgraduálního studia na LF MU měli k dispozici jasný a přehledný návod, jak postupovat při přípravě publikací, který by zohledňoval místní zvláštnosti češtiny a práce s textem v češtině a zlepšoval obecně publikační výstupy začínajících vědeckých pracovníků na LF MU.

Ve výukovém textu Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU jsou popsány základní principy a postupy při tvorbě vědeckých publikací, ať už originálních článků nebo článků přehledových. Manuál je tvořen celkem čtyřmi částmi. První část je koncipována jako obecná, provádí tvorbou publikace od zrodu myšlenky, přes její uchopení, vyhledávání adekvátních zdrojů až po finální přípravu písemného materiálu k odeslání do redakce. Druhá část obsahuje obecné pojednání o tom, co předchází vlastní přípravě rukopisu, jsou zde rozebrány různé typy článků (např. původní článek, přehledová práce, dopis editorovi, apod.). Byl vytvořen podrobný návod typu „jak napsat“ pro kategorii „původní článek“ a „přehledová práce“, kde jsou uvedeny i konkrétní příklady jednotlivých typů publikací. Třetí část manuálu obsahuje rozbor nejčastějších typů chyb i speciální stať věnovanou rozdílům mezi češtinou a angličtinou. Ve čtvrté části je studentům i pedagogům představeno do detailu recenzní řízení a jsou poskytnuty informace o komunikaci s ediční radou časopisu (např. jak napsat doprovodný dopis, jak odpovědět na připomínky recenzentů) a představeny jsou i vlastní procesy, kterými předložený písemný materiál v redakci prochází.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Manuál publikační gramotnosti 31.3.2015 1.1 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Probíhá recenzní řízení
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
40.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko