Dětská ortopedie

Dětská ortopedie tvoří významnou součást oboru ortopedie. V České republice má svou dlouholetou tradici a čeští ortopedi mají své významné místo i v celosvětových dějinách, díky prof. Frejkovi, prof. Pavlíkovi a mnohým dalším. V těchto studijních materiálech se mohou studenti medicíny seznámit s problematikou a stěžejními tématy, kterými se dětská ortopedie zabývá.

V první části mohou studenti nalézt přehled a základní rozdělení vrozených vad pohybového aparátu, s podrobnějším popisem některých častěji se vyskytujících deformit a vad. Zvláštní místo v této kapitole zaujímá vrozená dysplazie kyčelního kloubu (DDH – developmental dysplasia of hip). DDH patří mezi jednu z nejčastěji vyskytujících se vrozených deformit. Proto byl u této vady v naší republice zaveden propracovaný systém screeningového vyšetření, který umožňuje včasnou diagnostiku a následně i léčbu. Na současném postupu v diagnostice a terapii této vady mají svůj velký podíl i čeští ortopedi. Další častou a závažnou deformitou, se kterou se můžeme u novorozenců setkat je Pes equinovarus congenitus (PEC). Také u této deformity došlo v posledních desetiletích k významné změně v léčebném postupu. Operační léčbu zde s velkým úspěchem nahradila semioperační Ponsetiho terapie založená na principech speciálního redresního sádrování s miniinvazivním prodloužením Achillovy šlachy. Výsledky, které přináší, jsou nadmíru uspokojivé a ve velké většině případů je tak možné vyhnout se rozsáhlým a náročným operačním výkonům.
 

Druhá část je věnována poruchám epifýz a epifyzárního růstu. Patří zde aseptické kostní nekrózy, které se mohou vyskytovat v různých lokalitách. Hlavním zástupcem této skupiny onemocnění je Morbus Legg-Calvé-Perthes. Jedná se o závažné onemocnění kyčelního kloubu, které může být příčinou časného rozvoje coxartrózy. Dále se v této kapitole věnujeme neúrazovému skluzu hlavice kosti stehenní – Coxa vara adolescens, jež může rovněž vést k rozvoji závažné deformity hlavice femuru a časnému nástupu artrózy kyčelního kloubu.
 

Poslední kapitola se zabývá neuroortopedií. Jejím hlavním zaměřením jsou pacienti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) různé tíže a různých forem (diparetická, kvadruparetická, …). Základem léčby je zde intenzivní rehabilitační péče, operujeme tam, kde kapacita RHB péče již nestačí.
 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Neuroortopedie 7.4.2016 771.93 KB kdokoli Creative Commons License
 Poruchy epifýz a epifyzarniho růstu 7.4.2016 1.61 MB kdokoli Creative Commons License
 Vrozené vady 7.4.2016 1.66 MB kdokoli Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko