Vybrané kapitoly z ortopedie

Sada výukových prezentací je věnována vybraným tématům z oblasti ortopedie. Jedná se o artroskopii, bolesti v kříži, léčbu kostní nádorové bolesti, míšní kompresi u nádorů, operační léčení bolestí v kříži, osteoporózu, skoliózy a deformity páteře, a trauma páteře. Prezentace jsou dostupné ve formátu pdf.

Artroskopie. Nejčastější jsou artroskopie kolenního a ramenního kloubu. U kolene převažují operace u poranění menísků a plastiky zkřížených vazů u nestabilit. U ramenního kloubu poúrazové stavy, artróza, poranění rotátorové manžety, operace nestabilit.

Bolesti v kříži. Bolesti v kříži dělíme na akutní a chronické. Příčina může být funkční, strukturální, nebo kombinovaná. Diagnostika zahrnuje anamnézu, klinické vyšetření, včetně orientačního neurologického a zobrazovací metody. Základní jsou rentgenové snímky vstoje. Při nervovém postižení, při bolestech klidových a nočních je nutné vyšetření MR. Laboratorní, neurologické, interní vyšetření je důležité při klidových a nočních bolestech. Nutné je včas diagnostikovat a léčit zdraví a život ohrožující stavy, úrazy, záněty, nádory.

Léčba kostní nádorové bolesti. Po diagnostice rtg, CT při hrozící, nebo přítomné patologické zlomenině na dlouhých kostech převažují operace se zachováním končetin. U postižení diafýz indikujeme hřebování, nebo resekci ložiska, náhradu kostním cementem a přemostění dlahou. Při postižení kloubních konců indikujeme endoprotézy – především v oblasti kyčle, kolene a ramene.

Míšní komprese u nádorů. Indikací operačního léčení je přítomný nebo hrozící nervový deficit, přítomný nebo hrozící kolaps obratle, nestabilita páteře. Progredující nervový deficit je jasnou indikací operačního léčení. Nutné je předoperační vyšetření rtg snímky celé páteře v obou projekcích, MRI postiženého úseku páteře, rtg plic, sono břicha a podrobné interní vyšetření. Nejčastěji jsou operovány případy metastáz karcinomu prsu a ledviny. Operujeme z předního, zadního nebo kombinovaného přístupu.

Operační léčení bolestí v kříži. Při bolestech v kříži je nutné určit příčinu bolesti. Operaci indikujeme při známé příčině, neurologickém postižení a odpovídajícímu nálezu na zobrazovacích metodách – rtg a MR. Časná operační léčba je indikována při nervovém deficitu, nestabilitě. Operační léčení zahrnuje dekompresi, fúzi, s instrumentací, nebo bez ní, případně stabilizaci dynamickou.

Osteoporoza. Popsána je etiologie, diagnostika a léčení. Primární osteoporóza postmenopauzální je nejčastější, častá je stařecká. Projevuje se bolestmi, patologickými zlomeninami nejčastěji proximálního femoru a humeru, distálního radia, obratlů. Základem léčení zlomenin proximální femoru jsou osteosyntézy pertrochanterických zlomenin a endoprotézy u zlomenin krčku femoru. Základní konzervativní léčbou je kalcium a vitamin D, dieta, režimová opatření.

Skoliózy a deformity páteře. Popsány jsou hlavní deformity páteře. Skolióza je trojrozměrná deformita páteře, nejčastější jsou křivky idiopatické, nervosvalové a vrozené. Křivky nad 40 stupňů u rostoucích dětí jsou indikovány k operačnímu léčení. Pod 10 let věku používáme techniku distrakce a redistrakcí, nebo metodu rostoucích tyčí. Ideální je definitivní ošetření ze zadního přístupu fúzí a transpedikulární fixací u křivek 40-60 stupňů. Kyfóza nejčastěji postihuje hrudní páteř. Vadné držení korigujeme cvičením – LTV. Scheuermannovu nemoc léčíme LTV, ortézami, těžké případy operací.

Trauma páteře. Úrazy páteře dělíme na poranění kostní - zlomeniny, ligamentózní – distorze, subluxace a luxace, a kostně vazivové – luxační zlomeniny. Při malém násilí musíme myslet na zlomeninu v patologickém terénu, osteoporózu nebo nádory. Diagnostika zahrnuje rtg snímky celé páteře v obou projekcích, CT vyšetření postiženého úseku, nebo spirální CT, případně MR. Operační léčba je indikována při nestabilitě a nervovém postižení. Operujeme ze zadního, předního, nebo kombinovaného přístupu, s instrumentací.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Artroskopie 25.4.2016 9.77 MB kdokoli Creative Commons License
 Bolesti v kříži 25.4.2016 9.82 MB kdokoli Creative Commons License
 Léčba kostní nádorové bolesti 25.4.2016 3.77 MB kdokoli Creative Commons License
 Mišní komprese u nádorů 25.4.2016 4.26 MB kdokoli Creative Commons License
 Léčení bolesti v kříži 25.4.2016 15.74 MB kdokoli Creative Commons License
 Osteoporóza 25.4.2016 8.49 MB kdokoli Creative Commons License
 Scoliozy a deformity páteře 25.4.2016 22.43 MB kdokoli Creative Commons License
 Trauma páteře 25.4.2016 9.44 MB kdokoli Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko