Moderní přístupy k hojení ran

Problematika hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající se hojení ran lze uplatnit v řadě lékařských oborů, jak chirurgických, tak interních. Tento učební text vznikl na základě velkého zájmu studentů o kurz „Moderní přístupy k hojení ran“, který probíhá na I. dermatovenerologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Znalost problematiky hojení ran může studentům pomoci nejen při jejich dalším studiu na lékařské fakultě, ale i v jejich budoucí klinické praxi a rovněž v běžném životě.

Učební text je rozdělen do několika celků. Zahrnuje definici rány, diferenciální diagnostiku bércových ulcerací, komplexní shrnutí moderních přístupů v hojení ran. Je podán přehled jednotlivých metod debridementu, přehled antiseptik, jsou vysvětleny metody vlhkého hojení ran, s přehledem jednotlivých moderních krytí, včetně bioaktivních krytí a kožních náhrad. Je uveden doporučený postup při převazu rány. Závěrem je pojednáno i o bolesti, která je jedním z hlavních faktorů, které snižují kvalitu života pacientů s bércovými vředy.

Zvláštní důraz je věnován bércovým ulceracím venózní etiologie a chronickému žilnímu onemocnění, jehož prevalence je vysoká. Podrobně jsou uvedeny informace o kompresivní terapii, farmakologické léčbě (zejména venoaktivních lécích), o lokální léčbě ulcerací.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Moderní přístupy k hojení ran 25.2.2019 762.51 KB uživatel na příslušné fakultě Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko