Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Ve čtyřech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z podbřišku a gracilis lalokem z vnitřní strany stehna), rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy a odběr volné vaskularizované fibuly. Videa demonstrují předoperační stav, detailně okomentovaný průběh operace i výsledný pooperační stav.

Sekundární rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP lalok

Ve videu je podrobně popsána nejčastější rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně - DIEP lalokem z podbřišku. Rekonstrukce prsu zahrnuje přenos měkkých tkání z podbřišku, kdy je základem metody úspěšná mikrochirurgická technika anastomóz cév. V následujícím období 6-12 měsíců bývá provedena rekonstrukce bradavky rekonstruovaného prsu a modelace druhého prsu. Posledním krokem rekonstrukce je tetováž rekonstruované bradavky. Celý proces rekonstrukce tak zabere průměrně jeden a půl roku.

Okamžitá rekonstrukce obou prsou po subkutánní mastektomii pro karcinom pomocí muskulokutánního laloku m.gracilis (TMG)

Ve je podrobně popsána jedna z metod rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně - gracilis lalokem z vnitřní strany stehna. Metoda je vhodná u pacientek, kdy není možno odebrat z podbřišku dostatčný objem k rekonstrukci prsou. U naší pacientky se jednalo subkutánní mastektomii a okamžitou rekonstrukci obou prsou. Půl rok od rekonstrukce byla provedena korekce kožní části laloků, lipofilling prsou k doplnění rozdílného objemu prsou a liposukce vnitřní strany stehen ke zlepšení estetiky odběrového místa laloků.

Twisted two toes – Metoda rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy

Ve videu je podrobně popsána rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy. Palec je bezesporu nejdůležitějším prstem ruky. Jeho ztráta znamená nemožnost opozice ostatních prstů a tím i špatný úchopový vzorec ruky. U našeho pacienta byla provedena rekonstrukce palce pomocí techniky twisted two toes, u které se odebírá z palce nohy část nehtu, kůže a distálního článku palce a z druhého prstu se odebírají klouby, a šlachy ohabačů a natahovačů. Spojením obou prstů na stejné cévní stopce vzniká nový palec, který je přenesen na ruku mikrochirurgickou technikou. Na noze vzniká nasunutím měkkých tkání druhého prstu na kostní části palec zcela nový prst, velmi podobný původnímu palci.

Odběr volné vaskularizované fibuly

Ve videu je uveden postup odběru volné vaskularizované fibuly, kterou je možno použít k mikrochirurgické rekonstrukci kostních defektů tibie, femuru, kostí předloktí a horní nebo dolní čelisti.

 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Sekundární rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku – DIEP lalok 3.11.2020 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Okamžitá rekonstrukce obou prsou po subkutánní mastektomii pro karcinom pomocí muskulokutánního laloku m.gracilis (TMG) 3.11.2020 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Twisted two toes – Metoda rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy 3.11.2020 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Odběr volné vaskularizované fibuly 16.9.2021 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko