Kazuistika ukazuje typický obraz epidurálního hematomu u pacienta po pádu v ebrietě beze svědků. Na rozdíl od ostatních typů intrakraniálního krvácení, které mohou vznikat i spontánně (resp. po minimálním traumatu), epidurální krvácení vždy vzniká po úrazu a často ve stejném místě nalézáme fisuru kalvy. Vzhledem k tomu, že se většinou se jedná o tepenné krvácení (nejvíce z povodí a. meningea media), které mívá výrazné expanzivní projevy, vyžaduje stav urgentní chirurgické řešení.

Pacient

Věk: 38 let
Pohlaví: muž

Anamnéza

Popil dvě piva a jednoho panáka, poté šel na autobus, na ten nedošel, nalezen pod schody s pravostrannou hemiparézou, mírná fatická porucha, somnolentní.


Laboratorní metody

3,7 promile ethanolu


Zobrazovací metody

CT nativ mozku a krční páteře

Nález: Hyperdenzní čočkovitá kolekce pod kalvou frontoparietálně vlevo – epidurální hematom, ve stejné oblasti hematom měkkých tkání hlavy. Mírný přesun středových struktur doprava, patrné vyklenutí septum pellucidum (šipka). V kostní okně fisura frontální a parietální kosti vlevo (šipky).


Diagnóza

  • Epidurální hematom

Diagnóza dle MKN klasifikace:

  • S06.4  Epidurální krvácení

Dif.dg.

  • Subdurální hematom

Komentář

Jedná se o typický obraz epidurálního hematomu – čočkovitá (bikonvexní) nativně hyperdenzní kolekce uložená pod kalvou, často v oblasti její fisury, nepřestupuje přes lebeční švy. Zdrojem jsou nejčastěji meningeální tepny (nejvíce a. meningea media a její větve). Vzhledem k tomu, že se jedná o tepenné krvácení, které mívá výrazně expanzivní projevy, vyžaduje stav zpravidla urgentní chirurgické řešení.