Hiátová hernie je poměrně časté onemocnění u starších pacientů, diagnostika většinou nedělá potíže vzhledem k užití jak endoskopických, tak radiologických metod a její terapie je závislá od tíže, rozsahu hernie a také od toho, co všechno obsahuje kýlní vak od prosté farmakoterapie antacidy až po chirurgické řešení.

Pacient

Věk: 64 let
Pohlaví: žena

Anamnéza

Starší pacientka se dlouhodobými dysfagickými potížemi, zvracením a pálením žáhy, antacida (Helicid) bez výraznějšího efektu, gastroskopicky vysloveno podezření na hiátovou hernii žaludku.


Zobrazovací metody

Skiaskopie – pasáž jícnem

Obr. 1 – Finální část skiaskopického vyšetření pasáže jícnem se provádí vleže na břiše s mírně elevovaným levým bokem, již zde lze pozorovat naznačenou hernii.

Obr. 2 – Ve stejné poloze (vleže na břiše s elevovaným levým bokem) při Valsalvově manévru („zatnutí břicha“ – zvýšení nitrobřišního tlaku) se hernie zvýrazňuje.

CT

Obr. 1 – k posouzení komplikovanějších herníí, eventuálně k posouzení kompletního obsahu hernií se využívá CT (s případným podáním kontrastní látky). U dané pacientky bylo na CT prokázáno, že ve vlastním vaku hernie není jen část žaludku, ale i tenké kličky). Daný snímek je koronární rekonstrukce.

Obr.2 – sagitální rekonstrukce stejného CT.

RTG

Hiátovou hernii lze pozorovat i na sumačním předozadním snímku hrudníku, toto vyšetření však neslouží pro posouzení hernie, jedná se spíše o náhodný nález a nevypovídá o tíži hernie. Snímek hrudníku nemá význam pro diagnostiku nebo terapii.


Diagnóza

  • K44

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • K44

Dif. dg.

Vzhledem k možné bolesti na hrudi nutno uvažovat i o angině pectoris, pneumonii nebo  vetebrogenních bolestech, většinou jsou projevy ale typické.


Komentář

Hiátová hernie je poměrně časté onemocnění u starších pacientů, diagnostika většinou nedělá potíže vzhledem k užití jak endoskopických, tak radiologických metod a její terapie je závislá od tíže, rozsahu hernie a také od toho, co všechno obsahuje kýlní vak od prosté farmakoterapie antacidy až po chirurgické řešení.