Divertikly jsou slepé výchlipky stěny trávicí trubice, nejčastěji se vyskytují v oblasti colon descendens a sigmoideum, divertikly v této oblasti bývají získané a nepravé. Akutní divertikulitida je komplikace divertikulózy. Vzniká retencí obsahu v divertiklu, dochází k ischemii a rozvoji zánětu. Divertikulitida pak může být dále komplikovaná přechodem zánětu do okolí a na sousední orgány s tvorbou abscesů, píštělí a krvácením. Významnou komplikací je jak volná, tak krytá perforace, pozdní komplikací pak může být karcinom. Typickým symptomem jsou bolesti v levém dolním břišním kvadrantu, dále se může vyskytnout horečka, nauzea, zvracení, průjem či zácpa. 

Zásadní roli v diagnostice hraje ultrazvuk, pro vyloučení komplikací se pak využívá CT, závažnost divertikulitidy se posuzuje dle Hincheyho klasifikace. V léčbě divertikulitidy využíváme antibiotika, v případě komplikací pak chirurgickou léčbu, větší abscesy lze drénovat pod CT kontrolou.

Pacient

Věk: 67 let
Pohlaví: muž

Anamnéza

Pacient přivezen RZP pro bolesti břicha, dominují bolesti v levých kvadrantech. V anamnéze aneurysma abdominální aorty infrarenálně, ischemická choroba srdeční ( st.p. implantaci stentů), diabetes mellitus, hypertenze, st.p. TURP pro adenom prostaty.


Laboratorní metody

  • CRP 18 mg/l, glukóza 6,5 mmol/l, jinak v biochemických a hematologických odběrech bez patologických hodnot

Zobrazovací metody

UZ břicha

Nález

Vlevo v oblasti aborálního colon descendens až sigmatu zanícený hypoechogenní divertikl vel. kolem 13x9 mm, v jeho sousedství další s dif. dg. plynným obsahem či konkrementem. Stěna colon je zesílená až na 7 mm. Okolní tuk je prosáklý, bez detekce formace charakteru abscesu.

CT břicha

Nález

Divertikly colon descendens a sigmoideum. V oblasti přechodu colon descendens a sigmoideum v úseku cca 60 mm je stěna colon zesílená, šíře až 7 mm, v této oblasti patrný největší zanícený divertikl, částečně s plynným obsahem, pro prosáknutí parakolického tuku je ale jeho stěna špatně diferencovatená, dále naznačeno diskrétní prosáknutí v oblasti při orálním sigmatu. Bez detekce ohraničených kolekcí v okolí. Hinchey Ia.


Diagnóza

  • Akutní divertikulitida

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • K57.3 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace nebo abscesu

Dif. dg.

  • Epiploická apendicitida, kolitida

Komentář

U pacienta se vyskytují typicky bolesti v levém hypogastriu, diagnóza stanovena již na UZ, poté verifikace a vyloučení vzdálených komplikací na CT, pacient přijat ke konzervativní terapii na oddělení chirurgie, po 5 dnech v dobrém klinickém stavu dimitován.