V rámci česko-slovenské spolupráce vznikla sada čtyř předmětů primárně cílených na doktorské studenty: Kolaborativní učení s virtuálním pacientem, Simulation Based Learning a debriefieng I, Tvorba a využití OSCE, Základy andragogiky. Hlavním cílem je systematicky rohloubit znalosti v inovativních metodách výuky lékařských a nelékařských disciplínách.

Kolaborativní učení s virtuálním pacientem
Předmět seznamuje studenty s metodami kolaborativního učení, vybrané metody blíže popisuje, a to z hlediska přípravy obsahu a také z hlediska vedení lekce – facilitace. Absolventi získají teoretický základ pro rozšíření svých existujících nebo i budoucích předmětů či výukových jednotek o prvky, kterými mohou u svých studentů cílit na rozvoj dovedností klinického usuzování (clinical reasoning), a to v konturách personalizované medicíny – na příkladech vybraných virtuálních kazuistik.

Simulation Based Learning a debriefieng I
Vybudování tzv. shared mental model v rámci skupiny lektorů (jednotného přístupu k výuce založené na simulacích). Nastavení společných komunikačních pravidel pro usnadnění vzájemné spolupráce. Seznámení se základní teorií výuky dospělých a debriefingu. Trénování základních technik debriefingu. Aplikování základních teorií výuky dospělých v praxi (např. práce se skupinou, dynamika skupiny, atd.).

Tvorba a využití OSCE
Primárním cílem předmětu je seznámit účastníky s inovativní metodou ověřování znalostí studentů v lékařských a zdravotnických studijních programech prostřednictvím objektivního strukturovaného klinického zkoušení (OSCE – Objective Structured Clinical Examination). V rámci výuky bude detailně probráno metodické pozadí a celkový teoretický rámec, který vychází z mezinárodně uznávaných a ověřených zkušeností. Současně bude nad reálnými příklady z výuky detailně představen kompletní proces přípravy a realizace OSCE s využitím technologické platformy SIMUportfolio, která je na LF MU používána ve vybraných předmětech pro zkoušení studentů. Jedním z výstupu předmětu bude vytvoření a praktická realizace zkoušky právě prostřednictvím metody OSCE.

Základy andragogiky
Tento předmět je úvodem do vzdělávání dospělých a do problematiky lékařského vzdělávání. Absolventi získají přehled o základních principech vzdělávání dospělých, stylech učení, metodách vzdělávání dospělých, metodách hodnocení ve vzdělávání dospělých, specifikách vzdělavatele/lektora ve vzdělávání dospělých a také o tvorbě vzdělávacích programů (kurikula). Studenti budou aplikovat a využívat získané poznatky ve své pedagogické činnosti v oblasti zdravotnického vzdělávání.

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
90.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko