Ošetřovatelská praxe III [MIKOP0343]

Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče

Autor: Dana Soldánová, Jiřina Večeřová, Andrea Pokorná

anotační obrázek

Logbook ošetřovatelské praxe je povinným dokumentem, kterým studenti prokazují svoji účast na klinické praxi a evidenci realizovaných odborných výkonů stanovených Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Intenzivní péče. Studenti používají Logbook ošetřovatelské praxe po celou dobu studia navazujícího magisterského programu Intenzivní péče (od prvního do čtvrtého semestru).