Anatomie I - pitvy [VLAN0121c]

Anatomická pitva – protokoly

Autor: Kateřina Vymazalová, Lucie Kubíčková, Karolína Bretová, Veronika Dzetkuličová, Vojtěch Karvay, Erik Kročka, Klaudia Lakatosová, Zuzana Musilová, Ivana Pračková

anotační obrázek

Skripta jsou určena jako protokoly pro pitevní cvičení. Obsahují pracovní listy pro jednotlivé preparované anatomické krajiny. Umožní studentům zaznamenat stávající stav pitvané krajiny včetně případných variet a získat tak ucelený obraz a lepší orientaci v dané krajině. Skripta mohou posloužit pro zkvalitnění přípravy studentů na praktická přezkoušení, která jsou součástí závěrečné zkoušky z anatomie.