Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Interaktivní slovníček kódů MKN (ICD10) spolu s názvy klasifikací pomůže při zařazování studií do archivu. K dispozici je ve slovníku i výběr radiologické klasifikace dle Daehnert et. al. Klasifikace je v anglickém jazyce. Do vyhledávacího okénka napište kousek řetězce (např. fract) a chvilku počkejte, v zápětí se vám objeví seznam nalezených klasifikací - slovník pracuje v režimu našeptávače.

 
autor: Daniel Schwarz, Ivo Šnábl | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při oper..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkolo..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje di..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak pr..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. novorozence Za stručným úvodem do klasifikace vrozených vývojových vad (VVV) následuje textový ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné zavádění do N..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. jsou kazuistiky. Hlavní kapitoly obsahu: Klasifikace novorozence Patologie nezralosti Porodní ..

Fissura kalvy
.. krvácení Fissura kalvy Diagnóza dle MKN klasifikace: S0690 Kontuze mozku S0660 Úrazové s..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. v programu Statistica 8. Modelování, klasifikace a predikce 8.1. Principy regresního ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. kde jednotlivé větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s českým překladem dle MKN. Strom umožňuje li..