MUDr. Matej Straka

Hluboka žilní trombóza dolní končetiny

Autor: Matej Straka

Kazuistika ukazuje typický obraz hluboké žilní trombózy u mladé pacientky, která užívala hormonální antikoncepci a následně ji byl laboratorně zjištěn vrozený protrombofilní stav. Etiologicky hluboká žilní trombóza dolních končetin vzniká z vrozených či získaných (malignita, pooperačně, dlouhodobější imobilizace, kouření, hormonální antikoncepce, atd..) predispozic. Klinicky je stanovení diagnózy obtížné, kvůli široké diferenciální diagnostice a je založeno zejména na laboratorních a zobrazovacích metodách.