Tomáš Jůza

Disekce hrudní aorty

Autor: Tomáš Jůza

Základní zobrazovací metodou disekce hrudní aorty je CT angiografie. Typickým nálezem je v lumen tepny vlající pruhovitá denzita odtržené cévní stěny -  „intimal flap“, rozdělující lumen na pravé a falešné. Toto rozštěpení lumen často přesahuje i na odstupující tepny, jako i v tomto případě. Dle rozsahu disekce je nález klasifikován dle Stanfordské klasifikace a dle DeBakeyho. Rozsah postižení určuje terapeutické řešení – konzervativní, operační či endovaskulární.  Další možnou diagnostickou zobrazovací metodou s vysokou sensitivitou je transesofageální echokardiografie.