Základní zobrazovací metodou disekce hrudní aorty je CT angiografie. Typickým nálezem je v lumen tepny vlající pruhovitá denzita odtržené cévní stěny -  „intimal flap“, rozdělující lumen na pravé a falešné. Toto rozštěpení lumen často přesahuje i na odstupující tepny, jako i v tomto případě. Dle rozsahu disekce je nález klasifikován dle Stanfordské klasifikace a dle DeBakeyho. Rozsah postižení určuje terapeutické řešení – konzervativní, operační či endovaskulární.  Další možnou diagnostickou zobrazovací metodou s vysokou sensitivitou je transesofageální echokardiografie.

Pacient

Věk: 49 let
Pohlaví: muž

Anamnéza

Náhlé přechodné bolesti cervikokranialgie s vertigem, hraniční hyperetenze a tachykardie.


Zobrazovací metody

Echokardiografie a UZ karotid:

Nález

Dilatace ascendentní aorty.

Při stěně umístěný hyperechogenní srpkovitý patologický obsah v lumen pravé společné krkavice. 

CTA hrudní aorty až krku:

Nález

Aneurymatická dilatace ascedentní aorty na 62 mm. Disekce aorty od aortální chlopně až na descendentní úsek do, obě lumen jsou průchodné. Disekce pokračuje na a. brachiocephalica, a. carotis communis vprava a končí v její bifurkaci, falešné lumen je trombotizované, pravé lumen se plní. Disekce aorty Stanford A, DeBakey I.


Diagnóza

  • Natržení (disekce) aorty

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • I71

Dif. dg.

Dle klinických příznaků: plicní embolie, akutní koronární syndrom… Radiologický obraz je typický.


Komentář

Disekce hrudní aorty je náhlá cévní příhoda, bezprostředně ohrožuje život pacienta. Dochází k rozštěpení aortální stěny vzniklé proniknutím krve trhlinou v intimně a medii, takto vzniká tzv. falešné cévní lumen. Klasickým klinickým příznakem je náhlá šokující bolest za hrudní kostí a v zádech. Další příznaky vychází z okluze jednotlivých cév odstupujících z aorty a případného vnitřního krvácení.