Alexandra Vojvodová

Meningeom (nezhoubný novotvar mozkomíšních plen)

Autor: Alexandra Vojvodová

Kazuistika ukazuje náhodně zachycenou objemnou intrakraniální expanzi, která tlakem na okolí ovlivňuje přilehlou mozkovou tkáň a alteruje její funkce. V tomto případě se jednalo o meningeom s jeho typickým obrazem na CT i na MR, který se projevil prvním epileptickým záchvatem v životě klientky. Při nálezu s tímto rozsahem se po stabilizaci stavu klienta volí chirurgické řešení, které je obecně s dobrým efektem. V případě subtotální resekce lze u indikovaných případů doplnit ještě radioterapii na danou oblast. U malých ložisek lze pouze sledovat dynamiku v čase.