Kazuistika ukazuje náhodně zachycenou objemnou intrakraniální expanzi, která tlakem na okolí ovlivňuje přilehlou mozkovou tkáň a alteruje její funkce. V tomto případě se jednalo o meningeom s jeho typickým obrazem na CT i na MR, který se projevil prvním epileptickým záchvatem v životě klientky. Při nálezu s tímto rozsahem se po stabilizaci stavu klienta volí chirurgické řešení, které je obecně s dobrým efektem. V případě subtotální resekce lze u indikovaných případů doplnit ještě radioterapii na danou oblast. U malých ložisek lze pouze sledovat dynamiku v čase.

Pacient

Věk: 42 let
Pohlaví: žena

Anamnéza

Seděla vedle blikajícího stromku a náhle znehybněla, zahleděla se, vytekly jí sliny z úst, sesula se na koberec, chvěli se jí ruce. Výrazné křeče nebyly. Na nic si nepamatuje.


Laboratorní metody

  • CRP 14,1 mg/l, jinak bez pozoruhodností

Zobrazovací metody

CT mozku (nativ), vstupní

Nález

Expanzivní proces frontálně imponující nejspíše jako ložisko meningeomu v obl. baze přední jámy lební, další menší je vpravo parafalcinně, s rozsáhlým edémem v levém frontálním laloku, pravostranný přetlak středových struktur.

MR mozku (nativně a postkontrastně), před operací

Nález

Extraaxiální expanze v obl. baze přední jámy lební s převahou vlevo char. v.s. meningeomu, s edémem front. laloku vlevo a expanzivními projevy – přesunem středočárových struktur doprava.

Další ložiska v.s. meningeomů vycházejí z falxu (největší frontálně zprava) a z tvrdé pleny lemující konvexitu levého front. laloku.

CT nativ mozku, pooperačně

Nález

St. po resekci extraaxiální formace frontobazálně, pooperační defekt, bez zakrvácení. Nadále perifokální edém levého frontálního laloku a přesun středočárových struktur doprava. Pneumocefalus (bubliny plynu vpravo frontálně pod ploténkou kraniotomie).

MR mozku nativně a postkontrastně, kontrola s odstupem

Nález

St.p. resekci meningeomu v obl. baze přední jámy lební, kde je možné diskrétní lemovité reziduum v obl. původní baze tumoru, v dif. dg. změny pooperační; nyní již bez ložiskové expanze. Další sytící se ložiska meningeomů jsou stacionární.


Histologie

  • Meningoteliální meningeom, WHO G I

Diagnóza

  • Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • D32.0 Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen – mozkové pleny [meninges cerebri]

Dif. dg.

  • Jiné durální expanze – solitární fibrózní tumor (hemangioendoteliom), durální metastázy; chondrosarkom, chordom.

Komentář

Jedná se o vcelku typický obraz meningeomu – intrakraniální expanze široce nasedající z vnitřní strany na kalvu nebo na duplikatury tvrdé pleny mozkové (falx a tentorium). Na CT je lehce hyperdenzní, může mít kalcifikace; na MR se postkontrastně výrazně homogenně sytí. Pokud je objemnější (jako v tomto případe) vídáme i perifokální vasogenní edém. Meningeomy mohou být i mnohočetné až pod obrazem meningeomatózy, kdy jsou - nejlépe na T1 postkontrastním MR vyšetření - patrné mnohočetné noduly až ložiska různé velikosti nasedající na tvrdou plenu.